Yrke maskinoperatör, lädervaror

Maskinoperatörer (lädervaror) sköter särskilda maskiner vid industriell tillverkning av lädervaror. De hanterar maskiner för tillskärning, förslutning och ytbehandling av väskor för bagage, handväskor, sadelmakeri- och remprodukter. De utför även rutinmässigt underhåll på maskiner.

Vill du veta vilken typ av karriär och yrken som passar dig bäst? Ta vårt kostnadsfriakod karriärstest Holland och ta reda på det.

Personlighetstyp

Kostnadsfria Karriärprovet

Vilka yrken gillar du? Välj en karriär som stämmer med dina preferenser. Gör karriärprovet.

Till testet

Kunskap

 • Tillverkningsprocesser för läderartiklar

  Processer, tekniker och maskiner som används vid tillverkning av läderartiklar.  

 • Kvalitet på läderartiklar

  Kvalitetsspecifikationer för material, processer och slutprodukter, de vanligaste bristerna i läder, snabbtestförfaranden, förfaranden och standarder för laboratorietester samt lämplig utrustning för kvalitetskontroll. 

 • Maskiners funktionalitet

  De maskiner och anordningar som används och i synnerhet egenskaperna vad gäller funktion och kalibrering för säkerställande av överensstämmelse med kvalitets- och produktspecifikationer samt operatörens säkerhet.

 • Komponenter i läderartiklar

  Olika förfaranden och metoder inom bearbetning av lädermaterial och läderartiklar såsom tillverkningsmöjligheter och egenskaper.  

 • Material för läderartiklar

  Diverse material som används vid tillverkning av lädervaror: läder, läderimitationer (syntetiska eller konstgjorda material), textil osv.; särskiljande av olika material utifrån deras egenskaper, fördelar och begränsningar.

 • Ergonomi vid design av skor och läderartiklar

  De principer som används vid utformningen av olika typer av skor och lädervaror för rätt atomiska och ergonomiska proportioner och mått.

Färdigheter

 • Följa företagets mål

  Agera på ett sätt som gynnar företaget och som bidrar till att uppnå dess mål.

 • Använda kommunikationstekniker

  Använda kommunikationstekniker som möjliggör samtalspartners att bättre förstå varandra och kommunicera korrekt vid överföring av meddelanden.

 • Säkerställa underhåll av utrustning

  Se till att den utrustning som krävs för verksamheten regelbundet kontrolleras avseende fel, att rutinunderhåll utförs och att reparationer planeras och utförs vid skada eller fel.

 • Utföra underhåll på utrustning

  Regelbundet besiktiga och utföra alla nödvändiga åtgärder för att hålla utrustningen i gott funktionsskick, antingen före eller efter dess användning.

 • Arbeta som ett team

  Erkänna vikten av teamarbete, bygga upp och upprätthålla effektiva arbetsrelationer med alla kolleger på kasinot och inom verksamheten. Flexibilitet – inta en positiv och flexibel inställning till förändringar i prioriteringar och rutiner. Inta en positiv hållning till förändringar, åta dig nya uppgifter frivilligt och reagera positivt på nya arbetssätt. Kommunikation – säkerställa att tydlig och effektiv kommunikation upprätthålls med kasinochefen, speldirektören och spelchefer. Hålla regelbundna möten med chefer och personal och uppmuntra till tvåvägskommunikation och kontinuerlig förbättring.

 • Följa arbetsrutiner

  Följa rutiner på arbetsplatsen på ett strukturerat och systematiskt sätt.

 • Följa arbetsinstruktioner

  Förstå, tolka och korrekt tillämpa arbetsinstruktioner som rör olika arbetsuppgifter på arbetsplatsen.

 • Anpassa sig efter ändrade förutsättningar

  Ändra sin attityd till situationer utifrån oväntade och plötsliga förändringar i människors behov och sinnesstämning eller i trender; ändra strategier, improvisera och anpassa sig naturligt till dessa omständigheter.

Source: Sisyphus ODB