Yrke maskinoperatör, lädervaror

Maskinoperatörer (lädervaror) sköter särskilda maskiner vid industriell tillverkning av lädervaror. De hanterar maskiner för tillskärning, förslutning och ytbehandling av väskor för bagage, handväskor, sadelmakeri- och remprodukter. De utför även rutinmässigt underhåll på maskiner.

Personlighetstyp

Kostnadsfria Karriärprovet

Vilka yrken gillar du? Välj en karriär som stämmer med dina preferenser. Gör karriärprovet.

Till testet

Kunskap

 • Tillverkningsprocesser för läderartiklar

  Processer, tekniker och maskiner som används vid tillverkning av läderartiklar.  

 • Kvalitet på läderartiklar

  Kvalitetsspecifikationer för material, processer och slutprodukter, de vanligaste bristerna i läder, snabbtestförfaranden, förfaranden och standarder för laboratorietester samt lämplig utrustning för kvalitetskontroll. 

 • Maskiners funktionalitet

  De maskiner och anordningar som används och i synnerhet egenskaperna vad gäller funktion och kalibrering för säkerställande av överensstämmelse med kvalitets- och produktspecifikationer samt operatörens säkerhet.

 • Komponenter i läderartiklar

  Olika förfaranden och metoder inom bearbetning av lädermaterial och läderartiklar såsom tillverkningsmöjligheter och egenskaper.  

 • Material för läderartiklar

  Diverse material som används vid tillverkning av lädervaror: läder, läderimitationer (syntetiska eller konstgjorda material), textil osv.; särskiljande av olika material utifrån deras egenskaper, fördelar och begränsningar.

 • Ergonomi vid design av skor och läderartiklar

  De principer som används vid utformningen av olika typer av skor och lädervaror för rätt atomiska och ergonomiska proportioner och mått.

Färdigheter

 • Följa företagets mål

  Agera på ett sätt som gynnar företaget och som bidrar till att uppnå dess mål.

 • Använda kommunikationstekniker

  Använda kommunikationstekniker som möjliggör samtalspartners att bättre förstå varandra och kommunicera korrekt vid överföring av meddelanden.

 • Säkerställa underhåll av utrustning

  Se till att den utrustning som krävs för verksamheten regelbundet kontrolleras avseende fel, att rutinunderhåll utförs och att reparationer planeras och utförs vid skada eller fel.

 • Utföra underhåll på utrustning

  Regelbundet besiktiga och utföra alla nödvändiga åtgärder för att hålla utrustningen i gott funktionsskick, antingen före eller efter dess användning.

 • Arbeta som ett team

  Erkänna vikten av teamarbete, bygga upp och upprätthålla effektiva arbetsrelationer med alla kolleger på kasinot och inom verksamheten. Flexibilitet – inta en positiv och flexibel inställning till förändringar i prioriteringar och rutiner. Inta en positiv hållning till förändringar, åta dig nya uppgifter frivilligt och reagera positivt på nya arbetssätt. Kommunikation – säkerställa att tydlig och effektiv kommunikation upprätthålls med kasinochefen, speldirektören och spelchefer. Hålla regelbundna möten med chefer och personal och uppmuntra till tvåvägskommunikation och kontinuerlig förbättring.

 • Följa arbetsrutiner

  Följa rutiner på arbetsplatsen på ett strukturerat och systematiskt sätt.

 • Följa arbetsinstruktioner

  Förstå, tolka och korrekt tillämpa arbetsinstruktioner som rör olika arbetsuppgifter på arbetsplatsen.

 • Anpassa sig efter ändrade förutsättningar

  Ändra sin attityd till situationer utifrån oväntade och plötsliga förändringar i människors behov och sinnesstämning eller i trender; ändra strategier, improvisera och anpassa sig naturligt till dessa omständigheter.

Source: Sisyphus ODB