Yrke maskinoperatör, mjukpappersstansare och -spinnare

Maskinoperatörer (mjukpappersstansare och -spinnare) sköter en maskin som drar in mjukpapper, perforerar det och rullar ihop det för tillverkning av olika typer av sanitetspapper.

Vill du veta vilken typ av karriär och yrken som passar dig bäst? Ta vårt kostnadsfriakod karriärstest Holland och ta reda på det.

Personlighetstyp

Kostnadsfria Karriärprovet

Vilka yrken gillar du? Välj en karriär som stämmer med dina preferenser. Gör karriärprovet.

Till testet

Kunskap

 • Typer av stansmaskiner

  Olika typer av stansmaskiner, som t.ex. kronstansar, stansmaskiner och bandstansar.

 • Pappersmassatyper

  Typer av pappersmassa baserat på deras fibertyp och de specifika kemiska processer genom vilka de skapades.

 • Kvalitetsstandarder

  De nationella och internationella kraven, specifikationerna och riktlinjerna för att säkerställa att produkter, tjänster och processer är av god kvalitet och ändamålsenliga.

Färdigheter

 • Göra felsökning

  Identifiera operativa problem, besluta vad som behöver göras och rapportera detta.

 • övervaka pappersrulle

  Övervaka jumbopappersrulle, som lindrar papperet med rätt spänning på en kärna.

 • Använda maskin för tillverkning av pappersrullar

  Använda maskin för tillverkning av toalettpappersförpackningar i rulle. Mata papper till maskinen och sätta den i lindningsläge, vilket resulterar i rullning av dornar och formning av produkten.

 • övervaka transportband

  Övervaka flödet av arbetsobjekt på transportband när de behandlas av maskinen för att garantera optimal produktivitet.

 • övervaka automatiserade maskiner

  Kontrollera den automatiska maskinens uppställning och utförande löpande eller göra regelbundna kontrollronder. Vid behov registrera och tolka data om driftsförhållanden för anläggningar och utrustning för att identifiera avvikelser.

 • Arbeta säkert med maskiner

  Kontrollera och på ett säkert sätt använda maskiner och utrustning som krävs för ditt arbete enligt manualer och instruktioner.

 • Använda lämplig skyddsutrustning

  Bära relevant och nödvändig skyddsutrustning, t.ex. skyddsglasögon eller andra ögonskydd, skyddshjälmar och skyddshandskar.

 • Använda perforeringsmaskin

  Sköta en maskin som perforerar pappersblad med linjer av små hål som underlättar rivning av bladen. Installera perforeringshjul i maskinen och anpassa gejderna till pappersbladets storlek med hjälp av handverktyg. Mata in papper i maskinen och avlägsna de perforerade bladen när de samlas på maskinbordet.

 • Kontrollera papperskvalitet

  Övervaka alla aspekter av papperskvalitet, t.ex. tjocklek, opacitet och smidighet enligt specifikationerna samt för vidare behandling och efterbehandling.

 • Installera en maskins kontrollsystem

  Konfigurera och ge kommandon till en maskin genom att sända relevanta data och input till den (dator)styrenhet som avser den önskade bearbetade produkten.

 • Testa utrustning

  Utföra provningar genom att låta ett system, en maskin, ett verktyg eller annan utrustning genomgå en rad åtgärder under verkliga driftsförhållanden för att bedöma dess tillförlitlighet och lämplighet för att utföra sina uppgifter, och anpassa inställningarna i enlighet med detta.

 • Förse maskin med material

  Se till att maskinen förses med nödvändigt och tillräckligt material samt reglera placering eller automatisk inmatning och utmatning av arbetsstycken i maskinen eller andra verktygsmaskiner i produktionslinjen.

Source: Sisyphus ODB