Yrke maskinoperatör, påfyllning av gasbehållare

Maskinoperatörer (påfyllning av gasbehållare) hanterar och utför underhåll på utrustning och behållare som används för att fylla behållare med gaser i flytande eller komprimerad form.

Personlighetstyp

Kostnadsfria Karriärprovet

Vilka yrken gillar du? Välj en karriär som stämmer med dina preferenser. Gör karriärprovet.

Till testet

Kunskap

 • Matematik

  Matematik är studiet av ämnen som kvantitet, struktur, utrymme och förändring. Det inbegriper identifiering av mönster och utarbetande av nya hypoteser utifrån dessa mönster. Matematiker strävar efter att bevisa att dessa hypoteser är korrekta eller felaktiga. Det finns många områden inom matematik, varav vissa används i stor utsträckning vid praktiska tillämpningar.

Färdigheter

 • Inspektera behållare

  Inspektera behållarna för läckage genom att pensla eller spruta på kemiska lösningar.

 • Flytta behållare

  Flytta behållare genom att rulla ned dem till plattformsvågen eller placera dem på racken, manuellt eller med hjälp av en lyftanordning.

 • Registrera behållarinformation

  Registrera varje behållares vikt, volym och typ av gas den innehåller.

 • Justera ventiler

  Justera spänningen på ventiler eller ändra ventilerna med momentnyckel.

 • Koppla ihop behållare och rör

  Koppla ihop rörledningar mellan behållare och grenrör med hjälp av en nyckel.

 • Följa standardförfaranden

  Följa standardförfarandena.

 • Fylla behållare

  Fylla behållare, ställa in tryckmätaren i enlighet med specifikationerna och lyssna efter en summersignal som anger att behållaren är fylld.

 • Kontrollera kvaliteten på råvaror

  Kontrollera kvaliteten på basmaterial som används för framställning av halvfabrikat och färdiga varor genom att bedöma materialets egenskaper och vid behov välja ut prover för analys.

Source: Sisyphus ODB