Yrke maskinoperatör, parfymtillverkning

Maskinoperatörer (parfymtillverkning) sköter maskiner för produktion av parfymer genom att förbereda, rengöra och utföra underhåll på utrustningen och följa produktionsschemat.

Vill du veta vilken typ av karriär och yrken som passar dig bäst? Ta vårt kostnadsfriakod karriärstest Holland och ta reda på det.

Personlighetstyp

Kostnadsfria Karriärprovet

Vilka yrken gillar du? Välj en karriär som stämmer med dina preferenser. Gör karriärprovet.

Till testet

Kunskap

 • Parfymer och kosmetika

  Erbjudna parfymer och kosmetiska produkter, deras funktioner, egenskaper och rättsliga och lagstadgade krav.

Färdigheter

 • Använda lämplig skyddsutrustning

  Bära relevant och nödvändig skyddsutrustning, t.ex. skyddsglasögon eller andra ögonskydd, skyddshjälmar och skyddshandskar.

 • Kontrollera produktionsschema

  Kontrollera löpande och långsiktiga scheman för repetitioner, övningar, föreställningar, säsonger, turnéer osv., med beaktande av projektets tidsplan och de förberedelser som krävs i samband med produktionen.

 • Följa produktionsschema

  Följa produktionsschemat med beaktande av alla krav, tidsaspekter och behov. I det här schemat anges vilka enskilda varor som ska produceras under varje tidsperiod och det omfattar olika aspekter som produktion, bemanning, inventering osv. Det är vanligtvis kopplat till tillverkning där planen anger när och hur mycket av varje produkt som kommer att krävas. Använda all information i det faktiska genomförandet av planen.

 • Kontrollera kvaliteten på råvaror

  Kontrollera kvaliteten på basmaterial som används för framställning av halvfabrikat och färdiga varor genom att bedöma materialets egenskaper och vid behov välja ut prover för analys.

 • Säkerställa att specifikationer följs

  Säkerställa att monterade produkter överensstämmer med specifikationerna.

 • Väga material

  Väga material och produkter, registrera vikt och andra relevanta data på etiketter eller i märkning.

 • Installera styrutrustning för maskiner

  Installera eller justera styrutrustning för maskiner för att reglera förhållanden som materialflöde, temperatur eller tryck.

 • Verifiera produktspecifikationer

  Kontrollera höjd-, färg- och andra attribut för slutprodukten i förhållande till specifikationerna.

 • Ta fram formler för nya parfymdofter

  Skapa kemiska formler för undersökta nya doftämnen.

 • Uppfylla produktionskrav

  Uppfylla produktionskraven genom att läsa produktionsschemat och anpassa temperaturen till den faktiska fuktigheten, storleken och typen av produkter som kommer att torkas.

 • Förbereda råmaterial

  Förbereda och mäta de basmaterial som behövs för att producera varor och färdiga produkter.

Source: Sisyphus ODB