Yrke maskinoperatör, plastmöbler

Maskinoperatörer (plastmöbler) sköter plastbearbetningsmaskiner som tillverkar produkter såsom stolar och bord av plast. De inspekterar varje produkt, upptäcker avvikelser och tar bort defekta produkter. I vissa fall kan de montera ihop olika plastdelar till en slutprodukt.

Personlighetstyp

Kostnadsfria Karriärprovet

Vilka yrken gillar du? Välj en karriär som stämmer med dina preferenser. Gör karriärprovet.

Till testet

Kunskap

 • Maskindelar för formsprutning

  Maskindelar som smälter och sprutar in smält plast i formar, t.ex. uppsamlingstrumman, kolvskruven, insprutningstunnan och insprutningscylindern.

 • Kvalitetsstandarder

  De nationella och internationella kraven, specifikationerna och riktlinjerna för att säkerställa att produkter, tjänster och processer är av god kvalitet och ändamålsenliga.

 • Plasttyper

  Typer av plastmaterial och deras kemiska sammansättning, fysikaliska egenskaper, eventuella problem och användning.

Färdigheter

 • Bearbeta plast

  Bearbeta plastens egenskaper, form och storlek.

 • Underhålla plastmaskiner

  Underhålla maskiner och utrustning för tillverkning av plastvaror, för att se till att de är rena och fungerar på ett säkert sätt. Utföra rutinunderhåll på och vid behov justera utrustning med hjälp av handverktyg och kraftverktyg.

 • Installera en maskins kontrollsystem

  Konfigurera och ge kommandon till en maskin genom att sända relevanta data och input till den (dator)styrenhet som avser den önskade bearbetade produkten.

 • Fylla formar

  Fylla formar med lämpliga material- och ingrediensblandningar.

 • övervaka automatiserade maskiner

  Kontrollera den automatiska maskinens uppställning och utförande löpande eller göra regelbundna kontrollronder. Vid behov registrera och tolka data om driftsförhållanden för anläggningar och utrustning för att identifiera avvikelser.

 • Avlägsna produkter ur formar

  Ta ut färdiga produkter ur formar och granska dem noga för avvikelser.

 • Underhålla formdelar

  Utföra mindre reparationer och underhåll av gjutformar och detaljer av gjutformar.

 • Använda gjutningstekniker

  Använda gjutningstekniker.

 • Avlägsna bearbetade arbetsobjekt

  Avlägsna enskilda arbetsstycken efter bearbetning från tillverkningsmaskinen eller maskinverktyget. Om det rör sig om ett transportband innebär detta en snabb, kontinuerlig rörelse.

 • Foga samman plastdelar

  Passa ihop och ordna plastdelar med hjälp av lämpliga handverktyg för att montera samman kompletta produkter.

 • Förse maskin med material

  Se till att maskinen förses med nödvändigt och tillräckligt material samt reglera placering eller automatisk inmatning och utmatning av arbetsstycken i maskinen eller andra verktygsmaskiner i produktionslinjen.

 • Applicera skyddande lager

  Applicera ett lager av skyddslösningar såsom permetrin med hjälp av en sprutpistol eller pensel för att skydda produkten från skador såsom korrosion, brand eller parasiter.

 • Färdigställa plastprodukter

  Slutbehandla produkten genom slipning, märkning och polering av plastytan.

 • Sköta formsprutningsmaskin

  Använda och övervaka en maskin försedd med en kolvskruv som tvingar fram råmaterialet samtidigt som det smälts samt sprutar in den smälta plasten i en form.

 • Använda plastmaskiner

  Använda maskiner och utrustning som används för att tillverka plastdelar och plastprodukter, såsom injektions-, extruderings-, kompressions- eller blåsformningsmaskiner.

Source: Sisyphus ODB