Yrke maskinoperatör, raffinering

Maskinoperatörer (raffinering) sköter maskiner för raffinering av råolja, t.ex. sojaolja, bomullsfröolja och jordnötsolja. De sköter tvätttankar för avlägsnande av biprodukter och avlägsnar föroreningar med värme.

Vill du veta vilken typ av karriär och yrken som passar dig bäst? Ta vårt kostnadsfriakod karriärstest Holland och ta reda på det.

Personlighetstyp

Kostnadsfria Karriärprovet

Vilka yrken gillar du? Välj en karriär som stämmer med dina preferenser. Gör karriärprovet.

Till testet

Kunskap

 • Matfetts och matoljors ursprung

  Skillnaden mellan matfetter som härstammar från djur och vegetabiliska oljor.

 • Mekaniska verktyg

  Förstå maskiner och verktyg, inklusive utformning, användning, reparation och underhåll.

 • Alkaliska stadier i raffineringsprocessen för matoljor

  Stadier i alkaliförädlingen för ätliga oljor som innefattar uppvärmning, konditionering, neutralisering, återraffinering, tvättning av oljor.

Färdigheter

 • övervaka separationscentrifug

  Använda och övervaka separationscentrifuger.

 • Montera isär utrustning

  Montera isär utrustning med hjälp av handverktyg för att rengöra utrustningen och utföra regelbundet operativt underhåll.

 • Tvätta oljor

  Tvätta oljor för att minska mängden av tvål som blir kvar i oljan efter den första raffineringsstadiet. Värma upp oljan till rätt temperatur och tillsätta en viss mängd tvättvatten som blandas i oljan med hjälp av en dynamisk blandare. Använda flödesmätaren för varmvatten och den elektropneumatiska mätventilen.

 • Mäta vätskors densitet

  Mäta densiteten av vätskor, bl.a. oljor, med hjälp av t.ex. hygrometrar eller oscillerande rör.

 • Använda centrifuger

  Anpassa driftförhållandena till centrifugernas hastighet och drifttid i enlighet med produktens krav. Köra centrifuger.

 • Sköta centrifugeringsmaskiner

  Sköta en centrifug för rening av animaliska och vegetabiliska oljor. Placera filtertyg på centrifugens matningstank. Starta centrifugering och överföra filtrerat material från centrifugen till en bärbar tank.

 • Rengöra livsmedels- och dryckesmaskiner

  Rengöra maskiner som används för framställning av livsmedel eller drycker. Bereda lämpliga rengöringslösningar. Förbereda alla delar och se till att de är rena nog för att undvika avvikelser eller fel i produktionsprocessen.

 • Tillämpa god tillverkningssed

  Tillämpa regler för produktion av livsmedel och livsmedelssäkerhet. Tillämpa rutiner för livsmedelssäkerhet som bygger på god tillverkningssed.

 • Sörja för goda sanitära förhållanden

  Hålla arbetsplatser och utrustning fria från smuts, infektioner och sjukdomar genom att ta bort avfall och tillhandahålla lämplig rengöring.

 • Vara bekväm i osäkra miljöer

  Vara bekväm i osäkra miljöer, t.ex. när man utsätts för damm, roterande utrustning, heta ytor, frys- och kylrum, buller, våta golv och rörlig lyftutrustning.

 • Lyfta tunga föremål

  Lyfta tunga föremål och använda ergonomiska lyfttekniker så att kroppen inte skadas.

 • Förbereda motorrum för drift

  Förbereda och starta huvudmotorn och hjälpmotorer; förbereda utrustningen i motorrummet före avgång; känna till och följa startrutinerna i enlighet med checklistan.

 • Kontrollera oljeflöden

  Justera styrenheter för att reglera flödet av oljor genom rörledningar och tankar.

 • Pumpa produkter

  Använda pumpmaskiner i enlighet med särskilda rutiner beroende på typ av produkt. Säkerställa korrekta mängder och lämplig matning för processen.

 • Följa hygienförfaranden vid livsmedelsberedning

  Se till att arbetsutrymmet är rent och överensstämmer med hygienstandarder inom livsmedelsindustrin.

 • Följa organisations riktlinjer

  Följa organisationens eller avdelningens specifika standarder och riktlinjer. Förstå syftena med organisationen och gemensamma avtal och agera därefter.

 • Tillämpa bestämmelser för livsmedels- och dryckesproduktion

  Tillämpa och följa nationella, internationella och interna krav på produktion av livsmedel och drycker som anges i standarder, förordningar och andra specifikationer.

 • Tillämpa HACCP-systemet

  Tillämpa regler för tillverkning av livsmedel och livsmedelssäkerhet. Tillämpa rutiner för livsmedelssäkerhet baserade på Hazard Analysis Critical Control Points (HACCP).

 • Säkerställa allmänhetens säkerhet

  Genomföra relevanta förfaranden, strategier och använda lämplig utrustning för att främja lokal eller nationell säkerhetsverksamhet för skydd av data, personer, institutioner och egendom.

Source: Sisyphus ODB