Yrke maskinoperatör, skodonstillverkning

Maskinoperatörer (skodonstillverkning) sköter särskilda maskiner vid industriell tillverkning av skodon. De hanterar maskiner för lästarbete, tillskärning, tillslutning och efterbehandling av skodon. De utför även rutinmässigt underhåll på maskiner.

Vill du veta vilken typ av karriär och yrken som passar dig bäst? Ta vårt kostnadsfriakod karriärstest Holland och ta reda på det.

Personlighetstyp

Kostnadsfria Karriärprovet

Vilka yrken gillar du? Välj en karriär som stämmer med dina preferenser. Gör karriärprovet.

Till testet

Kunskap

 • Ergonomi vid design av skor och läderartiklar

  De principer som används vid utformningen av olika typer av skor och lädervaror för rätt atomiska och ergonomiska proportioner och mått.

 • Skodesign

  Projekt för skapande av skor, med början från inspiration till teknisk konstruktion och tillverkning, genom att följa flera steg. De senaste trenderna i fråga om material, komponenter, processer och koncept för skor.

 • Utrustning för skotillverkning

  Funktionen hos olika typer av utrustning och grundläggande föreskrifter för regelbundet underhåll.

 • Maskiner för skotillverkning

  Det breda spektrumet av maskiner och deras funktioner samt grundreglerna för regelbundet underhåll.

 • Skomaterial

  Egenskaper, komponenter, fördelar och begränsningar för ett brett spektrum av material som används i tillverkning av skor: läder, läderersättningar (syntetiska eller konstgjorda material), textil, plast, gummi etc. 

 • Skokomponenter

  Skokomponenter för både överdelar (ovanläder, sidostycke, inlägg, förstärkningar, tåhättor, o.s.v.) och bottendelar (sulor, klackar, inläggssulor, o.s.v.). Ekologiska problem och vikten av återvinning. Val av lämpliga material och komponenter utifrån deras påverkan på skotyp och egenskaper samt tillverkningsmöjligheter. Förfaranden och metoder inom kemisk och mekanisk bearbetning av läder och andra material.

 • Skokvalitet

  Kvalitetsspecifikationer för material, processer och slutprodukter, de vanligaste defekterna i skor, snabba testförfaranden, förfaranden och standarder för laboratorietester, lämplig utrustning för kvalitetskontroll. Kvalitetssäkring av processer för skotillverkning och grundläggande koncept för kvalitet, inbegripet ramverk och standarder för skokvalitet.

Färdigheter

 • Tillverka skoprototyper

  Skapa, testa och kontrollera prototyper eller provexemplar av skor i enlighet med en förutbestämd uppsättning kriterier under hela tillverkningsprocessen. Se över de ursprungliga utformningskoncepten och genomföra tekniska förbättringar.

 • Följa arbetsrutiner

  Följa rutiner på arbetsplatsen på ett strukturerat och systematiskt sätt.

 • Säkerställa underhåll av utrustning

  Se till att den utrustning som krävs för verksamheten regelbundet kontrolleras avseende fel, att rutinunderhåll utförs och att reparationer planeras och utförs vid skada eller fel.

 • Arbeta i textiltillverkningsteam

  Arbeta på ett harmoniskt sätt med kollegor inom textil- och beklädnadsindustrin.

Source: Sisyphus ODB