Yrke maskinoperatör, tvåltvättmedel

Maskinoperatörer (tvåltvättmedel) styr, övervakar och utför underhåll på tornmaskiner för produktion av tvålpulver via styrpanelen. De granskar processenheterna för att säkerställa att parametrarna för flödet av olja, luft, parfym eller ånga överensstämmer med specifikationerna.

Personlighetstyp

Kostnadsfria Karriärprovet

Vilka yrken gillar du? Välj en karriär som stämmer med dina preferenser. Gör karriärprovet.

Till testet

Färdigheter

 • Optimera parametrar för tillverkningsprocesser

  Optimera och upprätthålla produktionsprocessens parametrar såsom flöde, temperatur eller tryck.

 • Sköta pumpar för flytande tvål

  Sköta tvålpumpar för att justera det korrekta flödet av olja, parfym, luft eller ånga som förs in i uppsamlare eller till tornen.

 • Sköta varmluftstorn

  Sköta varmluftstornet med hjälp av styrpanelen för produktion av tvålpulver från flytande tvål.

 • Föra register med information om satser

  Upprätta rapporter om historiken av tillverkade satser med beaktande av rådata, test som utförts och överensstämmelse med god tillverkningssed för varje produktsats.

 • Testa fukthalt

  Testa fukthalten med hjälp av fuktprovningsutrustning.

 • Förbereda kemiska prover

  Förbereda de specifika proverna av gas, vätska eller fasta former så att de är färdiga för analys genom att märka och lagra dem i enlighet med specifikationerna.

 • Testa kemiska prover

  Utföra tester på förberedda kemiska prover genom att använda lämplig utrustning och material. Testning av kemiska prover inbegriper åtgärder såsom pipettering och utspädning.

 • övervaka miljöparametrar

  Kontrollera hur tillverkningen av maskiner påverkar miljön, analysera temperaturnivåer, vattenkvalitet och luftförorening.

Source: Sisyphus ODB