Yrke maskinoperatör, våglödning

Maskinoperatörer (våglödning) förbereder och använder maskiner för lödning av elektroniska komponenter på kretskort. De läser tekniska ritningar och layoutscheman.

Vill du veta vilken typ av karriär och yrken som passar dig bäst? Ta vårt kostnadsfriakod karriärstest Holland och ta reda på det.

Personlighetstyp

Kostnadsfria Karriärprovet

Vilka yrken gillar du? Välj en karriär som stämmer med dina preferenser. Gör karriärprovet.

Till testet

Kunskap

 • Kvalitetsstandarder

  De nationella och internationella kraven, specifikationerna och riktlinjerna för att säkerställa att produkter, tjänster och processer är av god kvalitet och ändamålsenliga.

 • Kretsscheman

  Läsa och förstå kretsscheman som visar kopplingarna mellan anordningar, t.ex. kraft- och signalanslutningar.

 • Temperaturskalor

  Celsius- och Fahrenheittemperaturskalor.

 • Mönsterkort

  Mönsterkort är centrala komponenter för nästan all elektronisk utrustning. De består av tunna plattor eller substrat där elektroniska komponenter, till exempel mikrochips, placeras. De elektroniska komponenterna är elektriskt anslutna genom konduktiva spår och klossar.

Färdigheter

 • Använda våglödningsmaskin

  Använda en våglödningsmaskin för att löda fast elektroniska komponenter på kretskortet. Kretskortet flyttas över en våg av flytande lödmetall och de anslutningar som förs in genom kortet förankras i kretskortet.

 • Löda komponenter på kretskort

  Löda elektroniska komponenter på tomma kretskort för att skapa lastade kretskort med hjälp av handlödverktyg eller lödningsmaskiner.

 • Mäta ugnstemperatur

  Övervaka produkttemperaturen med hjälp av tillgängliga verktyg och mätinstrument och vid behov justera ugnstemperaturen.

 • Montera mönsterkort

  Sätta fast elektroniska komponenter på mönsterkort med hjälp av lödteknik. Placera elektroniska komponenter i hål vid hålmontering (THT) eller på mönsterkortets yta vid ytmontering (SMT).

 • Läsa vanliga ritningar

  Läsa och förstå vanliga ritningar, maskiner och processritningar.

 • Upprätthålla ugnstemperatur

  Övervaka och reglera pyrometern för att styra ugnstemperaturen.

 • övervaka maskinaktivitet

  Övervaka maskinaktivitet och utvärdera produktkvalitet för att säkerställa överensstämmelse med standarder.

 • Säkerställa allmänhetens säkerhet

  Genomföra relevanta förfaranden, strategier och använda lämplig utrustning för att främja lokal eller nationell säkerhetsverksamhet för skydd av data, personer, institutioner och egendom.

 • Avläsa monteringsscheman

  Avläsa och tolka scheman som innehåller en förteckning över alla delar och komponenter i en viss produkt. Schemat identifierar de olika komponenterna och materialen och ger anvisningar om hur man monterar en produkt.

 • Inspektera produktkvaliteten

  Använda diverse tekniker för att säkerställa att produktkvaliteten uppfyller kvalitetsstandarder och specifikationer. Övervaka defekter, förpackningar och returer av produkter till olika produktionsavdelningar.

 • Förbereda mönsterkort för lödning

  Förbereda monterade mönsterkort för lödning. Rengöra kortet och markera lödpunkter.

 • Säkerställa att specifikationer följs

  Säkerställa att monterade produkter överensstämmer med specifikationerna.

Source: Sisyphus ODB