Yrke maskinoperatör, vinodling

Maskinoperatörer på vinodlingar utför praktiska aktiviteter vid odling och förökning av druvsorter samt produktion av vin med hjälp av specialmaskiner eller specialutrustning.

Personlighetstyp

Kostnadsfria Karriärprovet

Vilka yrken gillar du? Välj en karriär som stämmer med dina preferenser. Gör karriärprovet.

Till testet

Kunskap

 • åtgärder mot växtsjukdomar

  Typer och egenskaper av sjukdomar hos växter och grödor. Olika slags bekämpningsmetoder, aktiviteter med konventionella eller biologiska metoder med beaktande av typen av växt eller gröda, miljö- och klimatförhållanden samt hälso- och säkerhetsföreskrifter. Lagring och hantering av produkter.

 • Miljöskyddslagstiftning för jordbruk och skogsbruk

  Kunskap om miljölagstiftning samt riktlinjer och principer som rör jordbruk och skogsbruk. Kunskap om hur lokala jordbruksverksamheter och -metoder påverkar miljön. Vidta åtgärder för att anpassa produktionen efter nya miljölagar och -riktlinjer.

 • Skadedjursbekämpning för grödor

  Typer av och egenskaper hos skadedjur i växter och grödor. Olika typer av skadedjursbekämpningsmetoder, åtgärder med konventionella eller biologiska metoder med beaktande av typen av växter eller grödor, miljö- och klimatförhållanden samt hälso- och säkerhetsföreskrifter. Lagring och hantering av produkter.

Färdigheter

 • Plantera vingårdar

  Plantera vingårdar genom att utföra planteringsförberedande uppgifter, plantera vinstockar och montera spaljéer.

 • Skörda vindruvor

  Skörda vindruvor.

 • Utföra gödsling

  Utföra gödslingsuppgifter för hand eller med hjälp av lämplig utrustning i enlighet med gödslingsanvisningar, med beaktande av miljö-, hälso- och säkerhetsbestämmelser och -förfaranden.

 • Utföra beskärning för hand

  Utföra beskärning på ett effektivt sätt genom att använda särskilda beskärningsverktyg som saxar, sekatörer, sågar, en liten våg för att väga det beskurna materialet och garn.

 • Använda jordbruksmaskiner

  Använda motordriven jordbruksutrustning, inklusive traktorer, balare, spridare, plogar, slåttermaskiner, skördetröskor, jordförflyttningsutrustning, lastbilar och bevattningsutrustning.

 • Utföra reparationer av spaljéer

  Utföra reparationer av spaljéer för att stödja druvor. Om en vinranka faller av spaljén men inte går bryts, kan den fästas på spaljén med garntråd.

 • Underhålla vingårdsmaskiner

  Underhålla maskiner och utrustning för vingårdar, identifiera problem och utföra grundläggande reparationer.

 • Sköta vinrankans överjordiska delar

  Sköta de synliga delarna av vinrankan ovanför markytan för att förbättra druvskörden samt plantans kvalitet och livskraft. Förebygga sjukdomar, ojämn druvmognad, solskador och frostskador.

 • Utföra åtgärder för att bekämpa sjukdomar och skadedjur

  Vidta åtgärder för bekämpning av sjukdomar och skadegörare med hjälp av konventionella eller biologiska metoder och med beaktande av klimat, typ av växt eller gröda samt arbetsmiljö- och miljöskyddsbestämmelser. Förvara och hantera bekämpningsmedel i enlighet med rekommendationer och lagstiftning.

Source: Sisyphus ODB