Yrke maskinoperatör, ytbehandling, rostskydd

Maskinoperatörer (ytbehandling, rostskydd) använder utrustning och maskiner för att tillhandahålla metallarbetsstycken med hård och hållbar beläggning enligt särskilda kemiska formler som förhindrar eller skjuter upp korrosion av järn och stål och skyddar mot korrosion.

Vill du veta vilken typ av karriär och yrken som passar dig bäst? Ta vårt kostnadsfriakod karriärstest Holland och ta reda på det.

Personlighetstyp

Kostnadsfria Karriärprovet

Vilka yrken gillar du? Välj en karriär som stämmer med dina preferenser. Gör karriärprovet.

Till testet

Kunskap

 • Kvalitetsstandarder

  De nationella och internationella kraven, specifikationerna och riktlinjerna för att säkerställa att produkter, tjänster och processer är av god kvalitet och ändamålsenliga.

 • Metalltyper

  Egenskaper, specifikationer, tillämpningar och reaktioner på produktionsprocesser för olika typer av metall, till exempel stål, aluminium, mässing, koppar m.m.

Färdigheter

 • Utföra förberedande behandling av arbetsobjekt

  Genom mekaniska eller kemiska processer utföra förberedande behandling på arbetsobjektet före huvudoperationen.

 • Upptäcka defekter i metall

  Observera och identifiera olika typer av brister i metallarbetsstycken eller färdiga produkter. Identifiera det bästa sättet att åtgärda problemet, som kan ha orsakats av korrosion, rost, frakturer, läckor och andra tecken på slitage.

 • Använda lämplig skyddsutrustning

  Bära relevant och nödvändig skyddsutrustning, t.ex. skyddsglasögon eller andra ögonskydd, skyddshjälmar och skyddshandskar.

 • Göra felsökning

  Identifiera operativa problem, besluta vad som behöver göras och rapportera detta.

 • Känna igen tecken på korrosion

  Känna igen de tecken på metall som visar oxidationsreaktioner med miljön och som leder till rostbildning, gropar i koppar, spänningskorrosion etc. och bedöma hur snabbt korrosionsbildningen sker.

 • Delar av sprutpistol för rostskyddsbehandling

  Olika delar av en sprutpistol utformad för att tillämpa en beständig rostskyddsbeläggning på ytan av ett arbetsstycke, t.ex. handtag, luftpassage, luftslangens koppling, luftventiler, luftreglage, vätskeslangens koppling, vätskemunstycke, vätskenålventil, luftmunstycke, avtryckare, reglerskruv för styrning av vätskeflöde och avlägsnande av nålventil osv.

 • Välja sprejtryck

  Välja ett optimalt sprejtryck med hänsyn till vilken typ av färg eller primer som används, vilket material som sprejas, sprejmiljö och andra faktorer.

 • Använda sprutpistol för rostskyddsbehandling

  Använda halvautomatisk eller handhållen sprutpistol som är utformad för att ge ytan på ett arbetsobjekt en permanent, korrosionsskyddande färdigbehandling på ett säkert sätt och i enlighet med bestämmelserna.

 • Avlägsna undermåliga arbetsobjekt

  Utvärdera vilka bristfälliga bearbetade arbetsstycken som inte uppfyller den etablerade standarden och bör tas bort samt sortera avfallet enligt bestämmelser.

 • Testa utrustning

  Utföra provningar genom att låta ett system, en maskin, ett verktyg eller annan utrustning genomgå en rad åtgärder under verkliga driftsförhållanden för att bedöma dess tillförlitlighet och lämplighet för att utföra sina uppgifter, och anpassa inställningarna i enlighet med detta.

 • Se till att utrustning är tillgänglig

  Se till att nödvändig utrustning tillhandahålls, är klar och tillgänglig för användning innan förfarandena inleds.

 • Tillämpa sprejningstekniker

  Tillämpa den mest optimala sprejningstekniken, t.ex. en lodrät sprutningsvinkel, konstant avstånd, gradvis aktivering av sprutan, överlappande ytor m.m.

 • Avlägsna bearbetade arbetsobjekt

  Avlägsna enskilda arbetsstycken efter bearbetning från tillverkningsmaskinen eller maskinverktyget. Om det rör sig om ett transportband innebär detta en snabb, kontinuerlig rörelse.

Source: Sisyphus ODB