Yrke maskinoperatör, ytmontering

Maskinoperatörer (ytmontering) använder maskiner för ytmonteringsteknik (SMT) för montering och lödning av små elektroniska komponenter på kretskort för att framställa ytmonterad utrustning (SMD).

Vill du veta vilken typ av karriär och yrken som passar dig bäst? Ta vårt kostnadsfriakod karriärstest Holland och ta reda på det.

Personlighetstyp

Kostnadsfria Karriärprovet

Vilka yrken gillar du? Välj en karriär som stämmer med dina preferenser. Gör karriärprovet.

Till testet

Kunskap

 • Kvalitetsstandarder

  De nationella och internationella kraven, specifikationerna och riktlinjerna för att säkerställa att produkter, tjänster och processer är av god kvalitet och ändamålsenliga.

 • Elektronik

  Funktionen hos elektroniska kretskort, processorer, chips, datormaskinvara och programvara, inklusive programmering och tillämpningar. Använda denna kunskap för att se till att elektronisk utrustning fungerar korrekt.

 • Mönsterkort

  Mönsterkort är centrala komponenter för nästan all elektronisk utrustning. De består av tunna plattor eller substrat där elektroniska komponenter, till exempel mikrochips, placeras. De elektroniska komponenterna är elektriskt anslutna genom konduktiva spår och klossar.

 • Kretsscheman

  Läsa och förstå kretsscheman som visar kopplingarna mellan anordningar, t.ex. kraft- och signalanslutningar.

 • Ytmontering

  Ytmontering eller SMT är en metod där elektroniska komponenter placeras på ett tryckt kretskort. SMT-komponenter som fästs på detta sätt är vanligtvis små och känsliga delar som motstånd, transistorer, dioder och integrerade kretsar.

Färdigheter

 • Använda ytmonteringsutrustning

  Använda ytmonteringsutrustning för att placera och löda ytmonterade enheter på tryckta kretskort med hög precision.

 • övervaka maskinaktivitet

  Övervaka maskinaktivitet och utvärdera produktkvalitet för att säkerställa överensstämmelse med standarder.

 • Inspektera produktkvaliteten

  Använda diverse tekniker för att säkerställa att produktkvaliteten uppfyller kvalitetsstandarder och specifikationer. Övervaka defekter, förpackningar och returer av produkter till olika produktionsavdelningar.

 • Rengöra mönsterkort

  Rengöra mönsterkort och komponenter vid behov före, under och efter monteringsprocessen.

 • Avläsa monteringsscheman

  Avläsa och tolka scheman som innehåller en förteckning över alla delar och komponenter i en viss produkt. Schemat identifierar de olika komponenterna och materialen och ger anvisningar om hur man monterar en produkt.

 • Rapportera om undermåliga tillverkningsmaterial

  Upprätthålla erforderliga företagsregister och -formulär för att rapportera eventuella undermåliga material eller tveksamma förhållanden avseende tillverkningsmaskiner och -utrustning.

 • Säkerställa att specifikationer följs

  Säkerställa att monterade produkter överensstämmer med specifikationerna.

 • Löda komponenter på kretskort

  Löda elektroniska komponenter på tomma kretskort för att skapa lastade kretskort med hjälp av handlödverktyg eller lödningsmaskiner.

 • Förbereda mönsterkort för lödning

  Förbereda monterade mönsterkort för lödning. Rengöra kortet och markera lödpunkter.

 • Montera mönsterkort

  Sätta fast elektroniska komponenter på mönsterkort med hjälp av lödteknik. Placera elektroniska komponenter i hål vid hålmontering (THT) eller på mönsterkortets yta vid ytmontering (SMT).

 • Läsa vanliga ritningar

  Läsa och förstå vanliga ritningar, maskiner och processritningar.

 • Applicera beläggning på mönsterkort

  Applicera en skyddsbeläggning på det färdiga mönsterkortet.

 • Säkerställa allmänhetens säkerhet

  Genomföra relevanta förfaranden, strategier och använda lämplig utrustning för att främja lokal eller nationell säkerhetsverksamhet för skydd av data, personer, institutioner och egendom.

Source: Sisyphus ODB