Yrke maskinskötare, bomullsrensning

Maskinskötare (bomullsrensning) utför rensningsprocesser för att skilja bomullsfibrer från frön. De sköter pressar och tar ut de bearbetade balarna från rensmaskinen. De utför underhåll på maskinen och ser till att bearbetningen sker på ett smidigt sätt.

Vill du veta vilken typ av karriär och yrken som passar dig bäst? Ta vårt kostnadsfriakod karriärstest Holland och ta reda på det.

Personlighetstyp

Kostnadsfria Karriärprovet

Vilka yrken gillar du? Välj en karriär som stämmer med dina preferenser. Gör karriärprovet.

Till testet

Färdigheter

 • Underhålla maskiner

  Underhålla maskiner och utrustning för att se till att de är rena och fungerar på ett säkert sätt. Utföra rutinunderhåll av utrustning och vid behov justera eller reparera den med hjälp av handverktyg och kraftverktyg. Ersätta defekta delar eller system.

 • Installera styrutrustning för maskiner

  Installera eller justera styrutrustning för maskiner för att reglera förhållanden som materialflöde, temperatur eller tryck.

 • Använda balpressar

  Starta, driva och övervaka datorstyrda balpressar.

 • Använda lämplig skyddsutrustning

  Bära relevant och nödvändig skyddsutrustning, t.ex. skyddsglasögon eller andra ögonskydd, skyddshjälmar och skyddshandskar.

 • Kontrollera kvaliteten på råvaror

  Kontrollera kvaliteten på basmaterial som används för framställning av halvfabrikat och färdiga varor genom att bedöma materialets egenskaper och vid behov välja ut prover för analys.

 • Förflytta råvaror i bulk

  Förflytta torra råvaror med hjälp av lämpliga mekaniska hanteringsanordningar (såsom skruvmatare) eller med hjälp av gravitation eller pneumatiska hjälpmedel.

 • Avlägsna bomull från balpress

  Avlägsna bearbetad fröfri bomull från balpressar samtidigt som en korrekt kvalitetsnivå på produktionen säkerställs.

 • övervaka transportband

  Övervaka flödet av arbetsobjekt på transportband när de behandlas av maskinen för att garantera optimal produktivitet.

 • Upprätthålla arbetsstandarder

  Upprätthålla arbetsstandarder för att förbättra och erhålla nya färdigheter och arbetsmetoder.

 • Rengöra utrustning

  Utför rengöringsrutiner efter användning av utrustningen.

 • Uppfylla produktionskrav

  Uppfylla produktionskraven genom att läsa produktionsschemat och anpassa temperaturen till den faktiska fuktigheten, storleken och typen av produkter som kommer att torkas.

 • Följa produktionsschema

  Följa produktionsschemat med beaktande av alla krav, tidsaspekter och behov. I det här schemat anges vilka enskilda varor som ska produceras under varje tidsperiod och det omfattar olika aspekter som produktion, bemanning, inventering osv. Det är vanligtvis kopplat till tillverkning där planen anger när och hur mycket av varje produkt som kommer att krävas. Använda all information i det faktiska genomförandet av planen.

Source: Sisyphus ODB