Yrke maskinskötare, glas

Maskinskötare (glas) hanterar och utför underhåll på maskiner som pressar eller blåser smält glas i formar för att forma produkter såsom lysrör, flaskor, burkar och dricksglas. De förbereder och justerar maskiner samt väger, mäter och kontrollerar produktionsprover för att kontrollera överensstämmelsen med de fastställda specifikationerna.

Vill du veta vilken typ av karriär och yrken som passar dig bäst? Ta vårt kostnadsfriakod karriärstest Holland och ta reda på det.

Personlighetstyp

Kostnadsfria Karriärprovet

Vilka yrken gillar du? Välj en karriär som stämmer med dina preferenser. Gör karriärprovet.

Till testet

Kunskap

 • Formblåsning

  De tre huvudteknikerna för att skapa ihåliga delar av plast och glas, dvs. formblåsning genom extrusionsblåsnings-, sprutblåsnings- och sprutsträckblåsningsteknikerna.

 • Kvalitetsstandarder

  De nationella och internationella kraven, specifikationerna och riktlinjerna för att säkerställa att produkter, tjänster och processer är av god kvalitet och ändamålsenliga.

Färdigheter

 • Rengöra formar

  Rengöra formarna med hjälp av vatten, fett eller olja, tvätta och skrapa dem för hand.

 • Observera upphettat glas

  Observera egenskaperna hos glas som är placerat i en ugn för att se till att sprickbildning, förvrängningar eller blåsor undviks.

 • Justera feedertuber

  Använda skruvnycklar för att montera och justera tuberna som för materialet till formarna.

 • Testa utrustning

  Utföra provningar genom att låta ett system, en maskin, ett verktyg eller annan utrustning genomgå en rad åtgärder under verkliga driftsförhållanden för att bedöma dess tillförlitlighet och lämplighet för att utföra sina uppgifter, och anpassa inställningarna i enlighet med detta.

 • Observera produkters beteende

  Observera färgerna som framträder i eld och använda pyrometri under vissa processförhållanden, t.ex. höga temperaturer.

 • Inspektera glasskivor

  Inspektera de dragna glasskivorna för att upptäcka eventuella brister, till exempel blåsor eller stenar, som indikerar att glasskivorna är defekta.

 • Mäta material

  Mäta råmaterial innan det matas in i blandare eller maskiner och se till att materialet överensstämmer med specifikationerna.

 • Optimera parametrar för tillverkningsprocesser

  Optimera och upprätthålla produktionsprocessens parametrar såsom flöde, temperatur eller tryck.

 • Använda lämplig skyddsutrustning

  Bära relevant och nödvändig skyddsutrustning, t.ex. skyddsglasögon eller andra ögonskydd, skyddshjälmar och skyddshandskar.

 • Installera en maskins kontrollsystem

  Konfigurera och ge kommandon till en maskin genom att sända relevanta data och input till den (dator)styrenhet som avser den önskade bearbetade produkten.

 • Förse maskin med material

  Se till att maskinen förses med nödvändigt och tillräckligt material samt reglera placering eller automatisk inmatning och utmatning av arbetsstycken i maskinen eller andra verktygsmaskiner i produktionslinjen.

 • Göra felsökning

  Identifiera operativa problem, besluta vad som behöver göras och rapportera detta.

 • övervaka automatiserade maskiner

  Kontrollera den automatiska maskinens uppställning och utförande löpande eller göra regelbundna kontrollronder. Vid behov registrera och tolka data om driftsförhållanden för anläggningar och utrustning för att identifiera avvikelser.

 • Sköta glaspressar

  Sköta automatiserade maskiner för glasformning genom att förbereda och manövrera dem för att pressa, blåsa eller rotera smält glas i formar till slutprodukter såsom flaskor, behållare eller katodstrålerör.

 • Förebygga vidhäftning vid gjutning

  Förhindra att material fastnar i gjutformarna genom att pensla formen med olja, hetvax eller grafitlösning enligt specifikationerna för varje gjutningsdel.

Source: Sisyphus ODB