Yrke maskinskötare, lackering

Maskinskötare (lackering) förbereder och sköter maskiner för beläggning av metallprodukter med ett tunt lager material såsom lack, emalj, koppar, nickel, zink, kadmium, krom eller annan metall i syfte att skydda eller dekorera metallprodukterna. De hanterar alla maskinstationer vid sammansatta lackeringsmaskiner.

Personlighetstyp

Kostnadsfria Karriärprovet

Vilka yrken gillar du? Välj en karriär som stämmer med dina preferenser. Gör karriärprovet.

Till testet

Kunskap

 • Hälsa och säkerhet på arbetsplatsen

  De regler, rutiner och föreskrifter som rör säkerhet, hälsa och välbefinnande av människor på deras arbetsplats. 

 • Kvalitetsstandarder

  De nationella och internationella kraven, specifikationerna och riktlinjerna för att säkerställa att produkter, tjänster och processer är av god kvalitet och ändamålsenliga.

 • Metalltyper

  Egenskaper, specifikationer, tillämpningar och reaktioner på produktionsprocesser för olika typer av metall, till exempel stål, aluminium, mässing, koppar m.m.

 • Delar av lackeringsmaskin

  De olika delarna, egenskaperna och användningsområdena för en tillverkningsmaskin som är utformad för att tillhandahålla arbetsstycken med ett efterbehandlingsskikt som ibland är skyddande, som t.ex. utmatningstrumma, matarbehållare, roterande såll, sprutbås, (pulver) sprutpistoler, uppsamlare för torrpatroner, slutfilter, högspänningskälla och annat.

 • Industrifärg

  Olika typer av färg som används som beläggning vid appretering i samband med tillverkning, till exempel grundfärg, mellanstrykningsfärg och färdigbehandlingsfärg.

Färdigheter

 • Avlägsna undermåliga arbetsobjekt

  Utvärdera vilka bristfälliga bearbetade arbetsstycken som inte uppfyller den etablerade standarden och bör tas bort samt sortera avfallet enligt bestämmelser.

 • Sköta lackeringsmaskin

  Sköta tillverkningsmaskiner som är konstruerade för att belägga ytorna hos arbetsstycken genom att tillämpa olika beläggningsprocesser, till exempel pulverlackering. Övervaka och manövrera maskinerna i enlighet med föreskrifter.

 • Använda lämplig skyddsutrustning

  Bära relevant och nödvändig skyddsutrustning, t.ex. skyddsglasögon eller andra ögonskydd, skyddshjälmar och skyddshandskar.

 • Avlägsna bearbetade arbetsobjekt

  Avlägsna enskilda arbetsstycken efter bearbetning från tillverkningsmaskinen eller maskinverktyget. Om det rör sig om ett transportband innebär detta en snabb, kontinuerlig rörelse.

 • Se till att utrustning är tillgänglig

  Se till att nödvändig utrustning tillhandahålls, är klar och tillgänglig för användning innan förfarandena inleds.

 • övervaka rörliga arbetsobjekt i en maskin

  Övervaka behandlingen av ett arbetsstycke i rörelse, t.ex. en bit metall eller trä som förs linjärt genom maskin för statisk tillverkning.

 • Förse maskin med material

  Se till att maskinen förses med nödvändigt och tillräckligt material samt reglera placering eller automatisk inmatning och utmatning av arbetsstycken i maskinen eller andra verktygsmaskiner i produktionslinjen.

Source: Sisyphus ODB