Yrke maskinskötare, vinylskivepressning

Maskinskötare (vinylskivepressning) sköter en maskin som pressar in ett negativt avtryck av en masterskiva i vinyl. Trycket pressar in vinyl i spår på masterskivan för att framställa en uppspelbar skiva.

Vill du veta vilken typ av karriär och yrken som passar dig bäst? Ta vårt kostnadsfriakod karriärstest Holland och ta reda på det.

Personlighetstyp

Kostnadsfria Karriärprovet

Vilka yrken gillar du? Välj en karriär som stämmer med dina preferenser. Gör karriärprovet.

Till testet

Kunskap

 • Kvalitetsstandarder

  De nationella och internationella kraven, specifikationerna och riktlinjerna för att säkerställa att produkter, tjänster och processer är av god kvalitet och ändamålsenliga.

Färdigheter

 • Installera en maskins kontrollsystem

  Konfigurera och ge kommandon till en maskin genom att sända relevanta data och input till den (dator)styrenhet som avser den önskade bearbetade produkten.

 • övervaka automatiserade maskiner

  Kontrollera den automatiska maskinens uppställning och utförande löpande eller göra regelbundna kontrollronder. Vid behov registrera och tolka data om driftsförhållanden för anläggningar och utrustning för att identifiera avvikelser.

 • Testa utrustning

  Utföra provningar genom att låta ett system, en maskin, ett verktyg eller annan utrustning genomgå en rad åtgärder under verkliga driftsförhållanden för att bedöma dess tillförlitlighet och lämplighet för att utföra sina uppgifter, och anpassa inställningarna i enlighet med detta.

 • Använda skivpress

  Använda en ånghydraulisk press som formar plastföreningar till ljudskivor. De kan även användas för pressning av handgjort papper.

 • Bearbeta plast

  Bearbeta plastens egenskaper, form och storlek.

 • Upptäcka fel på skivor

  Granska skivor för fel såsom missfärgning och repor.

 • Förse maskin med material

  Se till att maskinen förses med nödvändigt och tillräckligt material samt reglera placering eller automatisk inmatning och utmatning av arbetsstycken i maskinen eller andra verktygsmaskiner i produktionslinjen.

 • Placera skivetiketter

  Placera skivetiketter på övre och nedre centerstift på pressen, antingen manuellt eller med hjälp av lack.

 • Göra felsökning

  Identifiera operativa problem, besluta vad som behöver göras och rapportera detta.

 • Använda kontroller för hydraulisk utrustning

  Korrekt använda styrkomponenter till specialmaskiner genom att vrida på ventiler, handhjul eller reostater för att manövrera och styra flödet av bränsle, vatten och torra eller flytande bindemedel till maskiner.

Source: Sisyphus ODB