Yrke maskinställare, textil

Maskinställare (textil) utövar tillsyn över en tuftningsprocess för en grupp av maskiner samt övervakar tygets kvalitet och produktionsförhållanden. De inspekterar maskinerna efter driftsättning och start samt under produktion för att säkerställa att produkten uppfyller specifikationerna och håller hög kvalitet.

Vill du veta vilken typ av karriär och yrken som passar dig bäst? Ta vårt kostnadsfriakod karriärstest Holland och ta reda på det.

Personlighetstyp

Kostnadsfria Karriärprovet

Vilka yrken gillar du? Välj en karriär som stämmer med dina preferenser. Gör karriärprovet.

Till testet

Kunskap

 • Maskiner för textilindustri

  Textilindustrins maskinprodukter, deras funktioner, egenskaper samt rättsliga och regelmässiga krav.

 • Tuftningsteknik

  Kunskap om hur man framställer luggvaror, till exempel mattor med tuftingsteknik.

 • Textila metoder

  Ha en grundlig förståelse av textilbearbetningstekniker.

Färdigheter

 • Kontrollera textilprocesser

  Planera och övervaka textilproduktionen för att uppnå kontroll när det gäller kvalitet, produktivitet och leveranstider.

 • Tillverka golvbeläggningar i textil

  Tillverka golvbeläggningar i textil genom att använda maskiner, sy ihop delar och slutbehandla dem för att framställa t.ex. mattor och golvbeläggningar av textilmaterial.

 • Bedöma textiliers egenskaper

  Bedöma textilier och deras egenskaper för att tillverka produkter som uppfyller specifikationerna.

 • Framställa textilvaruprov

  Ta fram textilvaruprov eller tillverka dem med hjälp av specialiserade arbetare eller tekniker.

Source: Sisyphus ODB