Yrke massör / massös

Massörer/massöser utför massage för att hjälpa sina kunder att lindra stress efter önskemål. De använder lämplig massageteknik, utrustning och oljor och instruerar sina kunder om metoder för bättre avslappning.

Vill du veta vilken typ av karriär och yrken som passar dig bäst? Ta vårt kostnadsfriakod karriärstest Holland och ta reda på det.

Personlighetstyp

Kostnadsfria Karriärprovet

Vilka yrken gillar du? Välj en karriär som stämmer med dina preferenser. Gör karriärprovet.

Till testet

Kunskap

 • Massagetyper

  Tekniker som används och typer av massagebehandlingar, som till exempel shiatsu, djupvävnadsmassage, svensk massage, massage med heta stenar och thailändsk massage.

 • Kontraindikationer

  Det villkor enligt vilket en behandling som normalt är gynnsam kan vara skadlig och ha en kontraproduktiv effekt på en persons hälsa.

 • Massageteori

  Principer för holistisk terapeutisk kroppsmassage, massagetekniker och lämplig kroppsställning, massagesekvenser och olika medier, fördelar med olika typer av massage samt kontraindikationer.

Färdigheter

 • Identifiera kundbehov

  Använda lämpliga frågor och aktivt lyssnande för att identifiera kundernas förväntningar, önskningar och krav på produkter och tjänster.

 • Utföra massageterapi

  Utföra massageterapi för att lindra patientens smärta med hjälp av olika specialtekniker.

 • Utarbeta individuella massageplaner

  Bestämma den massagebehandling som ska användas på grundval av den medicinska diagnosen, ordinationsplanen och patientens tillstånd.

 • Kommunicera med kunder

  Svara och kommunicera med kunder på ett maximalt effektivt och ändamålsenligt sätt för att möjliggöra för dem att få tillgång till önskade produkter eller tjänster, eller ge annan hjälp som de kan behöva.

 • Ta hand om kundservice

  Behålla den högsta möjliga nivån av kundtjänst och se till att kundtjänsten alltid fullgörs på ett professionellt sätt. Hjälpa kunder eller deltagare att känna sig bekväma och tillgodose specialkrav.

 • Arbeta ergonomiskt

  Tillämpa ergonomiprinciper vid organisering av arbetsplatsen samt manuellt hantera utrustning och material.

 • Uppfylla krav om personlig hygien

  Upprätthålla felfri personlig hygien och ha välvårdat utseende.

 • Ge massage

  Tillhandahålla kunder med huvud-, hand-, hals-, ansikts- eller helkroppsmassage.

 • Sköta den personliga yrkesutvecklingen

  Ansvara för livslångt lärande och kontinuerlig fortbildning. Delta i utbildningar för att utöka och uppdatera yrkeskompetens. Identifiera prioriterade områden för yrkesutveckling utifrån reflektion över det egna arbetet och diskussion med kollegor och intressenter.

 • Upprätthålla brukarnas personliga integritet

  Respektera och upprätthålla brukarens värdighet och personliga integritet; skydda hans/hennes konfidentiella uppgifter och tydligt förklara policyn om konfidentialitet för brukaren och andra berörda parter.

 • Acceptera eget ansvar

  Acceptera eget ansvar för sitt arbete och vara medveten om begränsningar i den egna förmågan och kompetensen.

Source: Sisyphus ODB