Yrke massablekare

Massablekare sköter en maskin som bleker pappersmassa vid framställning av vitt papper. Olika blekningstekniker används för att komplettera olika metoder för framställning av pappersmassa och för att uppnå olika nivåer av vithet.

Vill du veta vilken typ av karriär och yrken som passar dig bäst? Ta vårt kostnadsfriakod karriärstest Holland och ta reda på det.

Personlighetstyp

Kostnadsfria Karriärprovet

Vilka yrken gillar du? Välj en karriär som stämmer med dina preferenser. Gör karriärprovet.

Till testet

Kunskap

 • Blekmedelstyper

  Olika typer av blekmedel och andra kemikalier som används för att avlägsna färg från material i en ångprocess i syfte att förändra materialets ljushet och färg.

 • Pappersmassatyper

  Typer av pappersmassa baserat på deras fibertyp och de specifika kemiska processer genom vilka de skapades.

 • Kvalitetsstandarder

  De nationella och internationella kraven, specifikationerna och riktlinjerna för att säkerställa att produkter, tjänster och processer är av god kvalitet och ändamålsenliga.

Färdigheter

 • Justera lösningars konsistens

  Justera den kemiska lösningens konsistens genom kokning eller genom att injicera ånga för att lösa upp den.

 • Förse maskin med material

  Se till att maskinen förses med nödvändigt och tillräckligt material samt reglera placering eller automatisk inmatning och utmatning av arbetsstycken i maskinen eller andra verktygsmaskiner i produktionslinjen.

 • övervaka automatiserade maskiner

  Kontrollera den automatiska maskinens uppställning och utförande löpande eller göra regelbundna kontrollronder. Vid behov registrera och tolka data om driftsförhållanden för anläggningar och utrustning för att identifiera avvikelser.

 • Göra felsökning

  Identifiera operativa problem, besluta vad som behöver göras och rapportera detta.

 • Arbeta säkert med maskiner

  Kontrollera och på ett säkert sätt använda maskiner och utrustning som krävs för ditt arbete enligt manualer och instruktioner.

 • Installera en maskins kontrollsystem

  Konfigurera och ge kommandon till en maskin genom att sända relevanta data och input till den (dator)styrenhet som avser den önskade bearbetade produkten.

 • Mäta material

  Mäta råmaterial innan det matas in i blandare eller maskiner och se till att materialet överensstämmer med specifikationerna.

 • Använda lämplig skyddsutrustning

  Bära relevant och nödvändig skyddsutrustning, t.ex. skyddsglasögon eller andra ögonskydd, skyddshjälmar och skyddshandskar.

 • Sköta blekningsmaskin

  Tillsätta den mängd blekmedel och tillsatser som krävs och hantera pappersmaskinens blekningsenhet där massan bleknas med flytande och fasta kemikalier, samt avlägsna eventuella rester av lignin och andra orenheter.

 • Fylla blandningstank

  Fylla blandningstanken med kemiska ingredienser samt även vattnet genom ventilerna till det angivna märket på tankväggen.

Source: Sisyphus ODB