Yrke masteringtekniker

Masteringstekniker konverterar färdiga inspelningar till önskat format, till exempel CD, vinyl eller digitalt format. De säkrar ljudkvaliteten oavsett format.

Vill du veta vilken typ av karriär och yrken som passar dig bäst? Ta vårt kostnadsfriakod karriärstest Holland och ta reda på det.

Personlighetstyp

Kostnadsfria Karriärprovet

Vilka yrken gillar du? Välj en karriär som stämmer med dina preferenser. Gör karriärprovet.

Till testet

Kunskap

 • Typer av ljud- och bildformat

  Olika ljud- och bildformat, inklusive digitala format.

 • Ljudteknik

  Tekniker för produktion, upptagning och återgivning av ljud.

 • Ljudmastering

  Processen för efterproduktion där det färdiga inspelade ljudet överförs till en datalagringsenhet från vilken den kopieras.

 • Ljudbehandlingsprogram

  De olika program för redigering och generering av ljud som finns, t.ex. Adobe Audition, Soundforge och Power Sound Editor.

 • Audiovisuella produkter

  De olika typerna av audiovisuella produkter och deras krav, t.ex. dokumentärer, lågbudgetfilmer, tv-serier, grammofonskivor, cd-skivor och annat.

Färdigheter

 • Konvertera olika ljud- och bildformat

  Kunskap om specialprogramvara som konverterar data från ett ljud- och/eller videoformat till ett annat.

 • Ansvara för ljudkvalitet

  Utföra ljudkontroller. Förbereda ljudutrustning för optimal ljudnivå före och under föreställningen. Reglera volymen under sändningar genom att styra ljudutrustningen. 

 • Anpassa efter konstnärers kreativa behov

  Arbeta med konstnärer och sträva efter att förstå den kreativa visionen och anpassa sig till den. Utnyttja sina talanger och färdigheter fullt ut för att uppnå bästa möjliga resultat.

 • Bedöma ljudkvalitet

  Bedöm det inspelade ljudet och musiken. Se till att det överensstämmer med specifikationerna.

 • Använda ljudsignalprocessorer

  Använda ljudsignalprocessorer för att ändra ljudsignaler.

 • Redigera inspelat ljud

  Redigera ljudinspelningar med hjälp av diverse datorprogram, verktyg och tekniker, t.ex. crossfading, hastighetseffekter och avlägsnande av oönskade ljud.

Source: Sisyphus ODB