Yrke medarbetarcoach

Medarbetarcoacher vägleder anställda på företag eller andra institutioner för att förbättra deras personliga effektivitet, öka deras tillfredsställelse med arbetet och ha en positiv inverkan på deras karriärutveckling inom företagssammanhanget. De gör detta genom att leda personen till att konfrontera sina utmaningar på egen hand. De strävar efter att klara vissa uppgifter eller uppnå vissa mål i stället för att sköta allmän utveckling.

Vill du veta vilken typ av karriär och yrken som passar dig bäst? Ta vårt kostnadsfriakod karriärstest Holland och ta reda på det.

Personlighetstyp

Kostnadsfria Karriärprovet

Vilka yrken gillar du? Välj en karriär som stämmer med dina preferenser. Gör karriärprovet.

Till testet

Färdigheter

 • Ge råd om effektivitetsförbättringar

  Analysera information och detaljer om processer och produkter för att ge råd om möjliga effektivitetsförbättringar som skulle kunna genomföras och skulle innebära en bättre resursanvändning.

 • Arbeta organiserat

  Alltid hålla fokus på det aktuella projektet. Organisera, hantera din tid, planera, schemalägga och hålla tidsfrister.

 • Utvärdera klienters framsteg

  Håll reda på klienters resultat genom att rapportera om hur arbetet fortskrider. Övervaka huruvida målen nås och om hinder eller bakslag har övervunnits. Om inte, samråda med klienterna om deras problem och erbjuda nya metoder.

 • Tillämpa undervisningsmetoder

  Använda olika metoder, inlärningsstilar och kanaler för att undervisa elever, t.ex. genom att kommunicera innehåll i begrepp som de kan förstå, organisera diskussionspunkter för tydlighet och upprepa argument vid behov. Använda ett brett spektrum av pedagogiska hjälpmedel och metoder som är lämpliga för kursens innehåll samt elevernas nivå, mål och prioriteringar.

 • Tala offentligt

  Vända sig till en grupp åhörare på ett strukturerat, medvetet sätt för att informera, påverka eller övertyga dem.

 • Ge konstruktiv återkoppling

  Ge återkoppling genom både kritik och beröm på ett respektfullt, tydligt och konsekvent sätt. Lyfta fram såväl framgångar som misstag samt fastställa metoder för formativ bedömning i syfte att utvärdera arbetet.

 • Coacha anställda

  Upprätthålla och förbättra arbetstagares prestationer genom att coacha individer eller grupper om optimering av vissa metoder, färdigheter eller förmågor, med hjälp av anpassade coachingstilar och -metoder. Handleda nyanställda och hjälpa dem med att lära sig nya affärssystem.

 • Utveckla en coachningsstil

  Utveckla en modell för coachning av enskilda personer eller grupper som ser till att alla deltagare är bekväma och har möjlighet att ta till sig de färdigheter och kompetenser som förmedlas genom coachningen på ett positivt och produktivt sätt.

 • Organisera projekt som fyller ett utbildningsbehov

  Täppa till utbildningsluckor genom att organisera projekt och aktiviteter som hjälper personer att växa akademiskt, socialt eller känslomässigt.

Source: Sisyphus ODB