Yrke mediaplanerare

Mediaplanerare ger råd om de bästa kommunikationsplattformarna för att förmedla idéer. De analyserar reklamplaner för att bedöma marknadsföringsstrategins syfte och mål. De bedömer den potential och den responsfrekvens som olika kommunikationskanaler kan ha på överföringen av ett budskap om en produkt, ett företag eller ett varumärke.

Vill du veta vilken typ av karriär och yrken som passar dig bäst? Ta vårt kostnadsfriakod karriärstest Holland och ta reda på det.

Personlighetstyp

Kostnadsfria Karriärprovet

Vilka yrken gillar du? Välj en karriär som stämmer med dina preferenser. Gör karriärprovet.

Till testet

Kunskap

 • Copyrightlagstiftning

  Lagstiftning som beskriver skyddet av upphovsmäns rättigheter i förhållande till deras verk och hur andra kan använda dem.

 • Marknadsföringsteknik

  De kommunikationsstrategier som är avsedda att övertyga eller uppmuntra en publik och de olika medier som används för att uppnå detta mål.

 • Medietyper

  Masskommunikation, såsom tv, tidningar och radio, som når och påverkar större delen av allmänheten.

 • Marknadsundersökning

  De processer, tekniker och ändamål som ingår i det första steget för att utveckla marknadsföringsstrategier, såsom insamling av information om kunder och fastställande av segment och mål.

 • Medieplanering

  Val av de bästa medier för att uppnå målen för marknadsföring och reklam i syfte att främja en klients produkt eller tjänst. Denna process omfattar forskning om målgrupper, annonseringsfrekvens, budgetar och medieplattformar.

Färdigheter

 • Upprätta medieschema

  Bestämma tidsmönstret för reklam, när reklam ska visas i medier och hur ofta. Följa planeringsmodeller såsom kontinuitetsmodellen och pulsmodellen.

 • Samarbeta med kolleger

  Samarbeta med kolleger för att se till att insatserna genomförs på ett effektivt sätt.

 • Samarbeta med reklammakare

  Samarbeta med yrkesverksamma på reklamområdet för att se till att reklamprojekt utvecklas på ett smidigt sätt. Samarbeta med forskare, kreativa team, utgivare och skribenter.

 • Hålla tidsfrister

  Säkerställa att operativa processer avslutas vid en tidigare överenskommen tid.

 • Utföra medieföretagsundersökning

  Undersöka vad som är det bästa och mest effektiva sättet att nå ut till de flesta konsumenter genom att definiera målgruppen och den typ av medieföretag som bättre passar för ändamålet.

 • Hantera utmanande krav

  Upprätthålla en positiv inställning till nya och utmanande krav, såsom interaktion med konstnärer och hantering av konstartefakter. Arbeta under press, såsom att hantera ändringar av tidplanerna och de finansiella begränsningarna i sista minuten.

 • Upprätta en medieplan

  Fastställa hur, var och när reklamen kommer att distribueras i olika medier. Besluta om konsumentmålgrupper, områdes- och marknadsföringsmål för att välja medieplattformen för reklam.

 • Uppfylla målgruppens förväntningar

  Forska om målgruppens behov och förväntningar för att säkerställa att programmets tema uppfyller båda.

Source: Sisyphus ODB