Yrke mediedesigner

Mediedesigner skapar och redigerar grafik, animationer, ljud, text och video för att bistå vid skapande av integrerade multimedieprodukter. De kan utföra uppgifter med anknytning till internet, sociala nätverk, förstärkt verklighet och virtuell verklighet, dock inte musikproduktion med hjälp av fysiska instrument och komplex ljudsyntesprogramvara. De kan planera och bygga upp webbplatser, mobilapplikationer och andra multimedieprodukter.

Vill du veta vilken typ av karriär och yrken som passar dig bäst? Ta vårt kostnadsfriakod karriärstest Holland och ta reda på det.

Personlighetstyp

Kostnadsfria Karriärprovet

Vilka yrken gillar du? Välj en karriär som stämmer med dina preferenser. Gör karriärprovet.

Till testet

Kunskap

 • Uppgiftsalgoritm

  Tekniken för att omvandla ostrukturerade beskrivningar av en process till en stegvis sekvens av åtgärder med ett begränsat antal steg.

 • Verktyg för hantering av programkonfiguration

  Mjukvaruprogram för att utföra konfigurationsidentifiering, kontroll, status och revision, till exempel CVS, ClearCase, Subversion, GIT och ToritoiseSVN.

 • Grafikredigeringsprogramvara

  Området för grafiska it-verktyg som möjliggör digital grafikredigering och grafisk komposition, till exempel GIMP, Adobe Photoshop och Adobe Illustrator, för att utveckla både 2D-raster eller 2D-vektorgrafik.

 • Webbprogrammering

  Programmeringsparadigm som bygger på en kombination av kodning (som lägger till sammanhang och struktur till text) och annan webbprogrammering, såsom Ajax, javascript och PHP, för att genomföra lämpliga åtgärder och visualisera innehållet.

 • Copyrightlagstiftning

  Lagstiftning som beskriver skyddet av upphovsmäns rättigheter i förhållande till deras verk och hur andra kan använda dem.

 • Formatmallsspråk

  Datorspråk som förmedlar presentationen av strukturerade dokument, som till exempel Cascading Style Sheets (CSS). Dessa dokument måste följa formatmallar, en uppsättning stilistiska regler som t.ex. teckensnitt, färg och layout.

 • Publiceringsmetod

  Metoder, regler, medier och verktyg för att publicera innehåll från innehållshanteringssystem i enskilda källor eller över medier.

 • Redigeringsprogramvara

  Den programvara som tillhandahåller förprogrammerade element som möjliggör utveckling av interaktiva multimedietillämpningar för att redigera, strukturera och placera innehåll som ska publiceras.

Färdigheter

 • Designa datorgrafik

  Använda olika visuella tekniker för att designa datorgrafik. Kombinera grafiska element för att förmedla koncept och idéer.

 • Använda märkspråk

  Använd datorspråk som är syntaktiskt urskiljbara från texten, för att lägga till noter till ett dokument, ange layout och processtyper av dokument såsom HTML.

 • Integrera innehåll i utdatamedia

  Sammanställa och integrera medie- och textinnehåll i online- och offlinesystem för publicering och distribution. Det kan exempelvis handla om webbplatser, plattformar, tillämpningsprogram och sociala medier.

 • Konvertera till animerade objekt

  Konvertera reella objekt till visuella element med hjälp av animeringsteknik såsom optisk skanning.

 • Utföra bildredigering

  Redigera olika typer av bilder, såsom analoga och digitala fotografier eller illustrationer.

 • Skapa wireframe för webbplats

  Utveckla en bild eller uppsättning bilder som illustrerar de funktionella delarna av en webbplats eller webbsida, som vanligen används för att planera en webbplats funktion och struktur.

 • Tillhandahålla multimedieinnehåll

  Utveckla multimediematerial som skärmbilder, grafik, bildpresentationer, animationer och videoklipp som kan användas som innehåll i en bredare informationskontext.

Source: Sisyphus ODB