Yrke medium

Medier hävdar att de agerar som förmedlare mellan den naturliga och den andliga världen.  De förmedlar uttalanden eller bilder som de hävdar har tillhandahållits av andar och som kan ha väsentlig personlig och ofta privat betydelse för kunden.  

Vill du veta vilken typ av karriär och yrken som passar dig bäst? Ta vårt kostnadsfriakod karriärstest Holland och ta reda på det.

Kostnadsfria Karriärprovet

Vilka yrken gillar du? Välj en karriär som stämmer med dina preferenser. Gör karriärprovet.

Till testet

Kunskap

 • Spiritualism

  Övertygelsen eller läran om att världen består av två grundläggande ämnen, materia och andeväsen, och att det är möjligt för levande personer att kommunicera med de döda.

 • Retorik

  Samtalskonst som syftar till att förbättra förmågan hos författare och talare att informera, övertyga eller motivera sin publik.

 • Ockultism

  Studiet av ockult konst eller sedvänjor, tron på övernaturliga makter. Dessa metoder omfattar alkemi, spiritism, religion, magi och spådomskonst.

Färdigheter

 • Upprätthålla brukarnas personliga integritet

  Respektera och upprätthålla brukarens värdighet och personliga integritet; skydda hans/hennes konfidentiella uppgifter och tydligt förklara policyn om konfidentialitet för brukaren och andra berörda parter.

 • Ge rådgivning till klienter

  Hjälpa och vägleda klienter mot målet att lösa personliga, sociala och psykologiska problem.

 • Hitta nya kunder

  Inleda verksamhet för att locka till sig nya och intressanta kunder. Be om rekommendationer och referenser, hitta platser där potentiella kunder kan lokaliseras.

 • Marknadsföra sig

  Marknadsföra egna styrkor, kompetens och sakkunskaper.

 • Använda föremål vid seanser

  Använda verktyg för att kommunicera med avlidna personers andar, till exempel Ouija-bord, andebord och -skåp.

 • Använda rådgivningsmetoder

  Ge råd till kunder i olika personliga eller yrkesmässiga frågor.

 • Lyssna aktivt

  Vara uppmärksam på vad andra säger, visa tålamod och förstå informationen som uttrycks, ställa frågor när så behövs och inte avbryta personen på ett olämpligt sätt. Ha förmåga att lyssna noggrant på önskemål från kunden, klienten, passageraren, brukaren eller andra och tillhandahålla lösningar därefter.

 • Utveckla professionella nätverk

  Nå ut till och hålla kontakt med människor i ett yrkesmässigt sammanhang. Hitta en gemensam grund och använda dina kontaktuppgifter till ömsesidig nytta. Hålla reda på individerna i ditt personliga yrkesnätverk och hålla dig uppdaterad om deras verksamhet.

 • Ta hand om kundservice

  Behålla den högsta möjliga nivån av kundtjänst och se till att kundtjänsten alltid fullgörs på ett professionellt sätt. Hjälpa kunder eller deltagare att känna sig bekväma och tillgodose specialkrav.

Source: Sisyphus ODB