Yrke mejerifabriksarbetare

Mejerifabriksarbetare förbereder, hanterar och sköter utrustning för bearbetning av mjölk, ost, glass och andra mejeriprodukter.

Vill du veta vilken typ av karriär och yrken som passar dig bäst? Ta vårt kostnadsfriakod karriärstest Holland och ta reda på det.

Personlighetstyp

Kostnadsfria Karriärprovet

Vilka yrken gillar du? Välj en karriär som stämmer med dina preferenser. Gör karriärprovet.

Till testet

Kunskap

 • Processer för mjölkproduktion

  Hantering av mjölkproduktionen i produktionsanläggningar, däribland pastörisering, separation, avdunstning, torkning, kylning, lagring osv.

 • Specifikationer för tillverkning av mjölkprodukter

  Specifikationer, förordningar och standarder ska följas inom mejeritillverkning. Säkra produkter från råvaror fram till förpackningen.

 • Lagstiftning om animalieprodukter

  Tillämpliga lagstadgade bestämmelser om temperatur, avfallsmaterial, spårbarhet, märkning och transport av samt handel med animaliska produkter. 

 • Principer för livsmedelssäkerhet

  Vetenskapliga principer för livsmedelssäkerhet, vilka omfattar beredning, hantering och förvaring av livsmedel, för att minimera risken för livsmedelsburna sjukdomar och andra hälsorisker.

Färdigheter

 • övervaka avvikelser i mjölkproduktion

  Övervaka mjölkproduktionsprocesser för avvikelser och bristande överensstämmelse.

 • Använda utrustning för homogenisering av livsmedel

  Sköta utrustning och maskiner, till exempel strängsprutare, som utövar extremt tryck, språng, turbulens och acceleration på livsmedel för att stabilisera och ge dem en homogen textur.

 • Följa arbetsrutiner

  Följa rutiner på arbetsplatsen på ett strukturerat och systematiskt sätt.

 • Sköta mejerimaskiner

  Driva maskiner för bearbetning av mjölk och andra mejeriprodukter.

 • Utföra städuppgifter

  Utföra städuppgifter, t.ex. sophämtning, dammsugning, tömning av papperskorgar och allmän rengöring av arbetsplatsen. Städverksamheten bör följa hälso- och säkerhetsbestämmelser om så krävs.

 • Tillämpa god tillverkningssed

  Tillämpa regler för produktion av livsmedel och livsmedelssäkerhet. Tillämpa rutiner för livsmedelssäkerhet som bygger på god tillverkningssed.

 • Tillämpa bestämmelser för livsmedels- och dryckesproduktion

  Tillämpa och följa nationella, internationella och interna krav på produktion av livsmedel och drycker som anges i standarder, förordningar och andra specifikationer.

 • Säkra gods enligt arbetsorder

  Fästa band runt staplar av produkter före transport eller förvaring.

 • Följa skriftliga instruktioner

  Följa skriftliga instruktioner för att utföra en uppgift eller genomföra ett förfarande steg för steg.

 • Kunna använda datorer

  Använda datorer, it-utrustning och modern teknik på ett effektivt sätt.

 • Rengöra livsmedels- och dryckesmaskiner

  Rengöra maskiner som används för framställning av livsmedel eller drycker. Bereda lämpliga rengöringslösningar. Förbereda alla delar och se till att de är rena nog för att undvika avvikelser eller fel i produktionsprocessen.

 • Sköta mjölkfyllningsmaskiner

  Hantera mjölkflödet till maskiner som fyller kartonger och flaskor. Anpassa utrustningen så att den fyller på med rätt slags mjölk – helmjölk, lättmjölk eller grädde.

 • Agera trovärdigt

  Gå tillväga på ett sätt som skapar trovärdighet och tillit.

 • Kontrollera tillverkningsutrustning

  Kontrollera maskiner och utrustning som används på produktionsanläggningen. Se till att maskinerna fungerar väl, ställa in maskiner före användning och säkerställa att utrustningen kan fungera kontinuerligt.

 • Tillsätta ingredienser vid livsmedelsproduktion

  Tillsätta ingredienser i de mängder som krävs enligt receptet och hantera hur dessa ingredienser ska tillsättas.

 • Utföra värmebehandling

  Utföra värmebehandling som syftar till att preparera och bevara halvbearbetade eller färdigställda livsmedelsprodukter.

 • Följa produktionsschema

  Följa produktionsschemat med beaktande av alla krav, tidsaspekter och behov. I det här schemat anges vilka enskilda varor som ska produceras under varje tidsperiod och det omfattar olika aspekter som produktion, bemanning, inventering osv. Det är vanligtvis kopplat till tillverkning där planen anger när och hur mycket av varje produkt som kommer att krävas. Använda all information i det faktiska genomförandet av planen.

 • Kontrollera vätskeflödessystem

  Använda och förstå vätskeflödessystem och tillhörande beräkningar. Vätskeflödessystem är avsedda att möjliggöra korrekt dispensering av vätskor genom flera dispenseringspunkter så att spill undviks.

 • Följa muntliga instruktioner

  Ha förmåga att följa medarbetares muntliga instruktioner. Sträva efter att förstå och förtydliga vad som efterfrågas i instruktionerna.

 • Säkerställa allmänhetens säkerhet

  Genomföra relevanta förfaranden, strategier och använda lämplig utrustning för att främja lokal eller nationell säkerhetsverksamhet för skydd av data, personer, institutioner och egendom.

 • Använda centrifuger

  Anpassa driftförhållandena till centrifugernas hastighet och drifttid i enlighet med produktens krav. Köra centrifuger.

 • Tillämpa HACCP-systemet

  Tillämpa regler för tillverkning av livsmedel och livsmedelssäkerhet. Tillämpa rutiner för livsmedelssäkerhet baserade på Hazard Analysis Critical Control Points (HACCP).

 • Följa hygienförfaranden vid livsmedelsberedning

  Se till att arbetsutrymmet är rent och överensstämmer med hygienstandarder inom livsmedelsindustrin.

Source: Sisyphus ODB