Yrke mekatroniktekniker

Mekatroniktekniker samarbetar med ingenjörer vid utarbetande av mekatroniska enheter och tillämpningar genom en kombination av mekanisk teknik, elektronik och datateknik. De framställer, provar, installerar och kalibrerar mekatronisk utrustning och löser tekniska problem.

Vill du veta vilken typ av karriär och yrken som passar dig bäst? Ta vårt kostnadsfriakod karriärstest Holland och ta reda på det.

Personlighetstyp

Kostnadsfria Karriärprovet

Vilka yrken gillar du? Välj en karriär som stämmer med dina preferenser. Gör karriärprovet.

Till testet

Kunskap

 • Kretsscheman

  Läsa och förstå kretsscheman som visar kopplingarna mellan anordningar, t.ex. kraft- och signalanslutningar.

 • Designritningar

  Förstå designritningar som beskriver utformningen av produkter, verktyg och tekniska system.

 • Elektroteknik

  Kunskap om elektroteknik, det ingenjörsområde som avser studier och användning av elektricitet, elektronik och elektromagnetism.

 • Reglerteknik

  Underdisciplin inom konstruktionen som är inriktad på styrning av systemens beteende med hjälp av sensorer och ställdon.

 • Mekatronik

  Det tvärvetenskapliga området för ingenjörskonst där man kombinerar principerna för elektroteknik, telekommunikationsteknik, kontrollteknik, datorteknik och maskinteknik vid utformningen av produkter och tillverkningsprocesser. Kombinationen av dessa områden gör det möjligt att utforma och utveckla ”smarta” apparater och uppnå en optimal balans mellan mekanisk struktur och kontroll.

 • Maskinteknik

  Teknisk gren som tillämpar principerna för fysik, ingenjörsvetenskap och materialvetenskap för att utforma, analysera, tillverka och underhålla mekaniska system.

 • Robotteknik

  Den del av ingenjörsverksamheten som omfattar konstruktion, drift, tillverkning och användning av robotar. Robotteknik är en del av verkstadsindustrin, elektroteknik och datavetenskap och överlappar mekatronik och automatisering.

 • Fysik

  Naturvetenskap som omfattar studier av ämnen, rörelse, energi, kraft och tillhörande begrepp.

 • Kvalitetsstandarder

  De nationella och internationella kraven, specifikationerna och riktlinjerna för att säkerställa att produkter, tjänster och processer är av god kvalitet och ändamålsenliga.

 • Elektronik

  Funktionen hos elektroniska kretskort, processorer, chips, datormaskinvara och programvara, inklusive programmering och tillämpningar. Använda denna kunskap för att se till att elektronisk utrustning fungerar korrekt.

 • Automatiseringsteknik

  Uppsättning tekniker som gör att en process, ett system eller en apparat automatiskt drivs med hjälp av styrsystem.

 • Datateknik

  Ingenjörsgren som kombinerar datavetenskap med elektroteknik för att utveckla hård- och programvara för datorer. Datatekniken inriktar sig på elektronik, programutformning och integrering av hårdvara och programvara.

Färdigheter

 • Tillverka produktionsprototyper

  Utarbeta tidiga modeller eller prototyper i syfte att testa koncept och replikerbarhet. Skapa prototyper att bedöma i samband med förproduktionstester.

 • Testa utrustning

  Utföra provningar genom att låta ett system, en maskin, ett verktyg eller annan utrustning genomgå en rad åtgärder under verkliga driftsförhållanden för att bedöma dess tillförlitlighet och lämplighet för att utföra sina uppgifter, och anpassa inställningarna i enlighet med detta.

 • Montera mekatroniska enheter

  Montera mekatroniska enheter med hjälp av mekaniska, pneumatiska, hydrauliska, elektriska, elektroniska och informationstekniska system och komponenter. Hantera och binda metaller med hjälp av svets- och lödningsmetoder, lim, skruvar och nitar. Installera ledningar. Installera drivsystem, sensorer, ställdon och givare. Montera brytare, styranordningar, täckningar och skydd.

 • Inspektera produktkvaliteten

  Använda diverse tekniker för att säkerställa att produktkvaliteten uppfyller kvalitetsstandarder och specifikationer. Övervaka defekter, förpackningar och returer av produkter till olika produktionsavdelningar.

 • Avläsa monteringsscheman

  Avläsa och tolka scheman som innehåller en förteckning över alla delar och komponenter i en viss produkt. Schemat identifierar de olika komponenterna och materialen och ger anvisningar om hur man monterar en produkt.

 • Hjälpa till med vetenskaplig forskning

  Hjälpa ingenjörer eller forskare att genomföra experiment, utföra analyser, utveckla nya produkter eller processer, bygga teori och kvalitetskontroll.

 • Testa mekatroniska enheter

  Testa mekatroniska enheter med lämplig utrustning. Samla in och analysera data. Övervaka och utvärdera systemets prestanda och vid behov vidta åtgärder.

 • Avläsa tekniska ritningar

  Läsa de tekniska ritningarna för en produkt som ingenjören har upprättat för att föreslå förbättringar, göra produktmodeller eller använda produkten.

 • Följa säkerhetsstandarder i industriell miljö

  Efterleva säkerhetsrutiner och -standarder för industriella sammanhang, oftast beträffande maskiner.

 • Rada upp komponenter

  Rada upp och lägga fram komponenter för att sätta ihop dem på ett korrekt sätt i enlighet med ritningar och tekniska planer.

 • Fästa komponenter

  Koppla samman komponenter i enlighet med ritningar och tekniska planer, så att delar eller färdiga produkter kan skapas.

 • Installera mekatronisk utrustning

  Installera utrustning för automatisering av en viss maskin eller anordning.

 • Hantera relationer med ingenjörer

  Samarbeta med ingenjörer för att säkerställa gemensamma förståelse och diskutera produktdesign, utveckling och förbättring.

 • ändra tekniska ritningar

  Anpassa utformningen av produkter eller delar av produkter så att de uppfyller kraven.

 • Simulera mekatroniska designkoncept

  Simulera mekatroniska designkoncept genom att skapa mekaniska modeller och utföra toleransanalyser.

 • Registrera testdata

  Registrera data som har identifierats särskilt under tidigare provtagningar för att intyga att testets utfall ger specifika resultat eller för att granska subjektets reaktion under exceptionella eller ovanliga indata.

Source: Sisyphus ODB