Yrke mesabrännare

Mesabrännare styr utrustning för förbränning av kalksten för att producera kalk eller koldioxid. De kontrollerar flödet av material, bränsle och luft och kan observera materialflödet, luft, temperatur, bränsleregister och syremätare samt vid behov göra justeringar. De för även produktionsregister.

Vill du veta vilken typ av karriär och yrken som passar dig bäst? Ta vårt kostnadsfriakod karriärstest Holland och ta reda på det.

Personlighetstyp

Kostnadsfria Karriärprovet

Vilka yrken gillar du? Välj en karriär som stämmer med dina preferenser. Gör karriärprovet.

Till testet

Färdigheter

 • Sköta ugnsventilation

  Sköta en produktspecifik och energieffektiv ugnsventilation.

 • Optimera parametrar för tillverkningsprocesser

  Optimera och upprätthålla produktionsprocessens parametrar såsom flöde, temperatur eller tryck.

 • Tillverka släckt kalk

  Tillverka släckt kalk genom att överföra osläckt kalk från lagringsbehållaren till upplösningstankarna där osläckt kalk blandas med vatten.

 • Kontrollera kalkstensflöde

  Reglera flödet av kalksten genom att justera flödet till ugnen med reostater.

 • Sköta mesaugn

  Sköta mesaugnen och tillhörande utrustning vid förbränning av kalksten för att framställa koldioxid eller kalk.

 • Hantera het kalksten

  Hantera het kalksten genom att skopa upp den med en spade för att bereda de prover som ska analyseras.

 • Flytta osläckt kalk

  Flytta osläckt kalk med hjälp av transportörer.

 • Föra register med information om satser

  Upprätta rapporter om historiken av tillverkade satser med beaktande av rådata, test som utförts och överensstämmelse med god tillverkningssed för varje produktsats.

 • Förbereda kemiska prover

  Förbereda de specifika proverna av gas, vätska eller fasta former så att de är färdiga för analys genom att märka och lagra dem i enlighet med specifikationerna.

Source: Sisyphus ODB