Yrke metallurg

Metallurger specialiserar sig på utvinning och bearbetning av metaller såsom järn, stål, zink, koppar och aluminium. De arbetar för att minska eller kombinera rena och blandade metaller (legeringar) i nya former och egenskaper. Metallurger hanterar utvinning av metallmalmer och utvecklar deras användning i metallbearbetningsteknik. De kan arbeta både i tillverkningssammanhang och med vetenskaplig forskning om metallers prestanda.

Personlighetstyp

Kostnadsfria Karriärprovet

Vilka yrken gillar du? Välj en karriär som stämmer med dina preferenser. Gör karriärprovet.

Till testet

Kunskap

 • Metallformningstekniker

  Olika tekniker och metoder, t.ex. smide, pressning, prägling, valsning osv., som används i formningsprocessen vid tillverkning av metallprodukter.

 • Metalltyper

  Egenskaper, specifikationer, tillämpningar och reaktioner på produktionsprocesser för olika typer av metall, till exempel stål, aluminium, mässing, koppar m.m.

 • ädelmetaller

  Typer av sällsynta metaller som förekommer naturligt och har ett högt ekonomiskt värde.

 • Metaller och metallmalmer

  De erbjudna metallerna och metallmalmerna, deras funktioner och egenskaper samt lagstadgade och regleringskrav.

 • Typer av metallbearbetningsprocesser

  Metallprocesser som är kopplade till olika typer av metaller, till exempel gjutningsprocesser, värmebehandlingsprocesser, reparationsprocesser och andra metalltillverkningsprocesser.

 • Bearbetning av järnhaltiga metaller

  Olika bearbetningsmetoder för järn och järnhaltiga legeringar som stål, rostfritt stål och tackjärn.

 • ädelmetallegeringar

  Typer av material som består av två eller flera metaller eller icke-metaller.

 • Bearbetning av ädelmetaller

  Olika bearbetningsmetoder för ädelmetaller såsom guld, silver och platina.

 • Bearbetning av icke-järnhaltiga metaller

  Olika bearbetningsmetoder för icke-järnhaltiga metaller och legeringar såsom koppar, zink och aluminium.

Färdigheter

 • Bearbeta metall

  Bearbeta metallens egenskaper, form och storlek.

 • Foga samman metalldelar

  Foga samman metallbitar med hjälp av löd- och svetsmaterial.

 • Utarbeta tekniska rapporter

  Utarbeta tekniska rapporter som beskriver resultat och processer för vetenskaplig eller teknisk forskning eller bedömer dess framsteg. Dessa rapporter hjälper forskare att hålla sig à jour med de senaste rönen.

 • Arbeta i metallframställningsteam

  Kunna arbeta säkert inom en metallframställningsteam där var och en fyller en roll men alla sätter den totala effektiviteten framför individuell vikt.

 • Bedöma olika metallsorters lämplighet för specifika användningsområden

  Bedöma olika metallers- och legeringars fysiska och strukturella egenskaper och analysera hur materialen uppträder under olika omständigheter.

Source: Sisyphus ODB