Yrke migrationshandläggare

Migrationshandläggare hjälper människor som vill flytta från ett land till ett annat genom att ge råd om invandringslagstiftning och hjälpa dem att skaffa fram den nödvändiga dokumentationen för att invandringsprocessen ska ske i enlighet med invandringslagstiftningen.

Personlighetstyp

Kostnadsfria Karriärprovet

Vilka yrken gillar du? Välj en karriär som stämmer med dina preferenser. Gör karriärprovet.

Till testet

Kunskap

 • Utlänningsrätt

  De föreskrifter som ska följas för att säkerställa efterlevnad under utredningar och i samband med rådgivning i fall och ärendehantering som rör invandring.

 • Licensregler

  De krav och regler som måste vara uppfyllda för ett tillstånd eller en licens.

Färdigheter

 • Utfärda officiella handlingar

  Utfärda och certifiera officiella handlingar åt nationella medborgare och utlänningar, t.ex. pass och intyg.

 • Korrespondera med licenssökande

  Korrespondera med personer eller organisationer som har ansökt om en särskild licens för att utreda ärendet vidare och samla mer information, erbjuda ytterligare rådgivning, informera om vilka åtgärder som behöver vidtas eller informera om beslut som fattas under handläggningen av ansökan.

 • Tillämpa utlänningsrätt

  Tillämpa utlänningsrätt vid kontroll av en persons rätt att komma in i en stat för att säkerställa att lagstiftningen följs vid inresan, alternativt avvisa personen.

 • Ge råd om licensieringsförfaranden

  Ge råd till enskilda personer eller organisationer om de förfaranden som omgärdar ansökan om en särskild licens, och instruera dem i vilken dokumentation som krävs, hur processen för ansökningsverifikation går till samt rätten till tillstånd.

 • Kontrollera officiella handlingar

  Kontrollera en persons officiella handlingar, t.ex. körkort och ID-kort, för att se till att lagstiftning efterlevs samt för att identifiera och bedöma individer.

 • Ge råd vid invandring

  Ge råd om invandring till personer som vill flytta utomlands eller ansöker om inresa i ett land vad gäller nödvändiga förfaranden och handlingar eller förfaranden som rör integration.

 • Bedöma licensansökningar

  Bedöma ansökningar från organisationer eller enskilda personer som ansöker om en särskild licens i syfte att avgöra om de är berättigade till licensen och antingen godkänna eller avslå ansökan.

 • Förklara teknisk information

  Förklara tekniska detaljer för icke-tekniska kunder, intressenter eller andra berörda parter på ett tydligt och kortfattat sätt.

 • Svara på frågor

  Besvara frågor och förfrågningar om information från andra organisationer och allmänheten.

Source: Sisyphus ODB