Yrke miljösamordnare

Miljösamordnare utarbetar program för att förbättra miljömässig hållbarhet och effektivitet inom en organisation eller institution. De inspekterar anläggningar för att kontrollera organisationens eller institutionens efterlevnad av miljölagstiftningen. De säkrar även utbildning för allmänheten om miljöfrågor.

Personlighetstyp

Kostnadsfria Karriärprovet

Vilka yrken gillar du? Välj en karriär som stämmer med dina preferenser. Gör karriärprovet.

Till testet

Kunskap

 • Miljölagstiftning

  Miljöpolitik och lagstiftning som är tillämplig inom ett visst område.

 • Miljöpolitik

  Lokala, nationella och internationella strategier för att främja miljöhållbarhet och utarbetande av projekt som minskar negativ miljöpåverkan och förbättrar miljöns tillstånd.

Färdigheter

 • Rapportera om miljöfrågor

  Sammanställa miljörapporter och diskutera miljöfrågor. Informera allmänheten eller andra berörda parter om den senaste utvecklingen inom miljö, prognoser om miljöns framtid samt eventuella problem och möjliga lösningar.

 • Genomföra miljöskyddsåtgärder

  Se till att miljökriterier följs för att förebygga miljöskador. Sträva efter effektiv resursanvändning för att minska avfall och kostnader. Motivera medarbetare att vidta relevanta åtgärder för att arbeta på ett miljövänligt sätt.

 • Ta fram miljöpolicy

  Ta fram en organisatorisk policy för hållbar utveckling och efterlevnad av miljölagstiftningen i linje med de politiska mekanismer som används inom miljöskyddsområdet.

 • Främja miljömedvetenhet

  Beräkna företagens koldioxidavtryck och andra metoder för att främja hållbarhet och öka medvetenheten om miljöpåverkan.

 • Genomföra åtgärdsplaner inom miljöområdet

  Tillämpa planer som rör hantering av miljöfrågor i projekt, åtgärder inom miljöområden, företag och andra.

 • Utföra miljöundersökningar

  Utföra miljöundersökningar enligt begäran, kontrollera rättsliga förfaranden, eventuella rättsliga åtgärder eller andra typer av klagomål.

 • Göra miljörevisioner

  Använda utrustning för att mäta olika miljöparametrar för att kunna fastställa miljöproblem och undersöka hur de kan lösas. Utföra inspektioner för att säkerställa att miljölagstiftningen följs.

 • Bedöma miljöpåverkan

  Övervaka miljöpåverkan och göra bedömningar i syfte att identifiera och minska organisationens miljörisker och samtidigt ta hänsyn till kostnaderna.

 • Analysera miljödata

  Analysera data som tolkar korrelationer mellan mänskliga aktiviteter och miljöeffekter.

 • Säkerställa efterlevnad av miljölagstiftning

  Övervaka verksamheter och utföra arbetsuppgifter som säkerställer överensstämmelse med standarder om miljöskydd och hållbarhet samt ändra aktiviteter vid ändringar i miljölagstiftningen. Se till att processerna överensstämmer med miljöreglerna och bästa praxis.

 • Leda miljöundersökningar

  Genomföra undersökningar för att samla in information för analys och hantering av miljörisker inom en organisation eller i ett större sammanhang.

Source: Sisyphus ODB