Yrke missionär

Missionärer övervakar genomförande av missioner av en kyrklig stiftelse. De organiserar missionen och utarbetar dess målsättningar och strategier samt ser till att missionens mål uppnås och strategier genomförs. De utför administrativa uppgifter för registerföring och främjar kommunikation med berörda institutioner på plats.

Personlighetstyp

Kostnadsfria Karriärprovet

Vilka yrken gillar du? Välj en karriär som stämmer med dina preferenser. Gör karriärprovet.

Till testet

Kunskap

 • Bibeltexter

  Innehållet i och tolkningen av de olika texterna, dess olika beståndsdelar, de olika typerna av biblar och dess historia.

Färdigheter

 • Främja religiös verksamhet

  Främja evenemang, närvaro vid religiösa tjänster och ceremonier samt deltagande i religiösa traditioner och festligheter inom en samhällsgrupp för att stärka den roll som religion spelar i gruppen.

 • Garantera samarbete mellan avdelningar

  Garantera kommunikation och samarbete med alla enheter och team i en viss organisation i enlighet med företagets strategi.

 • Samordna välgörenhetstjänster

  Samordna tillhandahållandet av välgörenhetstjänster till en behövande grupp eller institution, exempelvis genom rekrytering av volontärer och personal, resursfördelning och förvaltning av verksamheten.

 • Undervisa i religiösa texter

  Undervisa om innehåll och tolkningsmetoder i religiösa texter för att underlätta andligt eller teologiskt lärande.

 • Tala för en sak

  Redogöra för skälen till och målen med en viss sak, till exempel en välgörenhet eller en politisk kampanj, för enskilda personer eller en större publik i syfte att skapa stöd för saken.

 • Missionera

  Genomföra missioner utvecklade i ett religiöst sammanhang i främmande länder för att ge bistånd och välgörenhetstjänster, utbilda lokalbefolkningen i religiösa frågor och grunda religiösa organisationer i missionsområdet.

 • Tillhandahålla välgörenhetstjänster

  Tillhandahålla tjänster för välgörande ändamål eller genomföra fristående verksamhet med anknytning till välgörenhet, exempelvis att förse personer med mat och husrum, samla in pengar till välgörande ändamål, skapa stöd för välgörenhet och andra liknande tjänster.

 • Tolka religiösa texter

  Tolka innehåll och budskap i religiösa texter för att utvecklas andligt och hjälpa andra i deras andliga utveckling, använda lämpliga utdrag och budskap i samband med gudstjänster och ceremonier eller för teologiskt lärande.

 • Företräda en religiös institution

  Utföra offentliga uppdrag som företrädare för en religiös institution genom att främja institutionen och dess verksamhet, sträva efter att ge en korrekt bild av institutionen och söka inkludering i paraplyorganisationer.

 • Etablera samarbete

  Etablera en kontaktyta mellan organisationer eller enskilda personer som kan dra nytta av att kommunicera med varandra i syfte att underlätta ett varaktigt positivt samarbete mellan de båda parterna.

 • Utforma politik i religionsfrågor

  Utveckla politik som rör religionsrelaterade frågor som religionsfrihet, religionens roll i skolan, främjande av religiös verksamhet osv.

 • Främja samhällsdialog

  Främja interkulturell dialog i civilsamhället inom olika kontroversiella frågor såsom religion och etik.

 • Vägleda omvändelse

  Vägleda personer som vill byta religiös tro i processen kring konvertering och i deras religiösa utveckling på deras nya religiösa vandring samt genomföra själva konverteringen.

Source: Sisyphus ODB