Yrke mjölnare

Mjölnare sköter kvarnar som mal spannmål till mjöl. De reglerar flödet av material till kvarnar och justerar dem till en angiven finhet. De sköter grundläggande underhåll och rengöring av utrustningen. De utvärderar analysprover för att kontrollera finheten.

Vill du veta vilken typ av karriär och yrken som passar dig bäst? Ta vårt kostnadsfriakod karriärstest Holland och ta reda på det.

Personlighetstyp

Kostnadsfria Karriärprovet

Vilka yrken gillar du? Välj en karriär som stämmer med dina preferenser. Gör karriärprovet.

Till testet

Kunskap

 • Malningsprocesser

  Detaljer om malning relaterad till malningsstorlek, distribuering av partikelstorlek och värmeutveckling. Malningsprocesser för olika korn och spannmål.

 • Malningsmaskiner

  Malning och kvarnar och deras drift i teori och praktik.

 • Stärkelserika växtbaserade livsmedel

  Olika stärkelserika växtbaserade livsmedel som ger mjöl, bland annat korn, havre, jordnötter, potatis, sojabönor, ris, bovete, majs, limabönor, råg och kikärter.

Färdigheter

 • Vara bekväm i osäkra miljöer

  Vara bekväm i osäkra miljöer, t.ex. när man utsätts för damm, roterande utrustning, heta ytor, frys- och kylrum, buller, våta golv och rörlig lyftutrustning.

 • Följa organisations riktlinjer

  Följa organisationens eller avdelningens specifika standarder och riktlinjer. Förstå syftena med organisationen och gemensamma avtal och agera därefter.

 • Kontrollera tillverkningsparametrar

  Kontrollera tillverkningsparametrar för att hålla de tekniska processerna under kontroll.

 • Kontrollera tillverkningsutrustning

  Kontrollera maskiner och utrustning som används på produktionsanläggningen. Se till att maskinerna fungerar väl, ställa in maskiner före användning och säkerställa att utrustningen kan fungera kontinuerligt.

 • Utföra städuppgifter

  Utföra städuppgifter, t.ex. sophämtning, dammsugning, tömning av papperskorgar och allmän rengöring av arbetsplatsen. Städverksamheten bör följa hälso- och säkerhetsbestämmelser om så krävs.

 • Föra bok över arbetsuppgifter

  Organisera och klassificera register över sammanställda rapporter och korrespondens i samband med utfört arbete och förloppsregister över arbetsuppgifter.

 • Tillämpa god tillverkningssed

  Tillämpa regler för produktion av livsmedel och livsmedelssäkerhet. Tillämpa rutiner för livsmedelssäkerhet som bygger på god tillverkningssed.

 • Tillämpa HACCP-systemet

  Tillämpa regler för tillverkning av livsmedel och livsmedelssäkerhet. Tillämpa rutiner för livsmedelssäkerhet baserade på Hazard Analysis Critical Control Points (HACCP).

 • Samla in prover för analys

  Samla in prover av material eller produkter för laboratorieanalys.

 • Tillämpa bestämmelser för livsmedels- och dryckesproduktion

  Tillämpa och följa nationella, internationella och interna krav på produktion av livsmedel och drycker som anges i standarder, förordningar och andra specifikationer.

 • Följa produktionsschema

  Följa produktionsschemat med beaktande av alla krav, tidsaspekter och behov. I det här schemat anges vilka enskilda varor som ska produceras under varje tidsperiod och det omfattar olika aspekter som produktion, bemanning, inventering osv. Det är vanligtvis kopplat till tillverkning där planen anger när och hur mycket av varje produkt som kommer att krävas. Använda all information i det faktiska genomförandet av planen.

 • Arbeta vid transportband vid livsmedelstillverkning

  Arbeta i roterande transportörsystem inom livsmedelsproduktion.

 • Följa muntliga instruktioner

  Ha förmåga att följa medarbetares muntliga instruktioner. Sträva efter att förstå och förtydliga vad som efterfrågas i instruktionerna.

 • övervaka malda livsmedelsprodukter

  Övervaka malda livsmedelsprodukter så att de uppfyller produktionskrav och kvalitetsstandarder.

 • Använda maskin för spannmålsrensning

  Starta automatisk rensningsmaskin som blåser såväl som siktar ut främmande partiklar, till exempel smuts, kvistar och stenar, från spannmålet och för det rena spannmålet via ett transportband till en förvaringscistern för vidare bearbetning.

 • Sköta kvarnar

  Använda en kvarn som mal korn såsom spannmål, kakaobönor eller kaffebönor för att framställa pulver eller pastor med varierande konsistens och kornstorlek.

 • Kontrollera kvaliteten hos produkter i produktionslinjen

  Kontrollera produktkvaliteten i produktionslinjen och ta bort defekta varor före och efter förpackning.

 • Använda pneumatiska transportrännor

  Använda luftdrivna transportrännor för att överföra produkter eller blandningar från behållare till lagertankar.

 • Mäta precisa förfaranden för livsmedelstillverkning

  Utföra noggrant uppmätta uppdrag med lämpliga verktyg och lämplig utrustning i framställningen av livsmedel och drycker.

 • Använda kvarn

  Starta kvarnen och reglera flödet av spannmål från bottenkonen.

 • Följa skriftliga instruktioner

  Följa skriftliga instruktioner för att utföra en uppgift eller genomföra ett förfarande steg för steg.

Source: Sisyphus ODB