Yrke modellmakare

Modellmakare skapar tredimensionella modeller eller olika utformningar för olika ändamål, t.ex. modeller av mänskliga skelett eller organ. De monterar även modellerna på utställningsmontrar så att de kan användas för sitt slutliga ändamål, t.ex. inkludering i utbildning.

Vill du veta vilken typ av karriär och yrken som passar dig bäst? Ta vårt kostnadsfriakod karriärstest Holland och ta reda på det.

Personlighetstyp

Kostnadsfria Karriärprovet

Vilka yrken gillar du? Välj en karriär som stämmer med dina preferenser. Gör karriärprovet.

Till testet

Kunskap

 • Kvalitetsstandarder

  De nationella och internationella kraven, specifikationerna och riktlinjerna för att säkerställa att produkter, tjänster och processer är av god kvalitet och ändamålsenliga.

 • Designprinciper

  Aspekter inom design, såsom harmoni, skala, proportioner, balans, symmetri, utrymme, form, konsistens, färg, ljus, nyans och kongruens, och hur de tillämpas i praktiken.

Färdigheter

 • Använda traditionella illustrationstekniker

  Skapa ritningar med hjälp av traditionella illustreringsmetoder som vattenfärg, penna och bläck, airbrush, oljemålning, pastell, träsnitt och linoleumsnitt.

 • Använda utrustning för precisionsmätning

  Mäta storleken på en bearbetad del vid kontroll och märkning för att kontrollera om den överensstämmer med standarden genom användning av två- och tredimensionell precisionsmätutrustning, t.ex. passare, mikrometer och mätdon.

 • Ta fram produktdesign

  Införliva marknadskraven i produktdesign och -utveckling.

 • Rada upp komponenter

  Rada upp och lägga fram komponenter för att sätta ihop dem på ett korrekt sätt i enlighet med ritningar och tekniska planer.

 • Skapa virtuell produktmodell

  Skapa en matematisk eller tredimensionell grafisk modell av produkten med hjälp av ett CAE-system eller en räknare.

 • Avläsa tekniska ritningar

  Läsa de tekniska ritningarna för en produkt som ingenjören har upprättat för att föreslå förbättringar, göra produktmodeller eller använda produkten.

 • Designa skalmodeller

  Utforma avbildningar av produkter som fordon eller byggnader som korrekt återger produktens mått i mindre format.

 • Följa en instruktion

  Tolka och uppfylla krav och förväntningar som har diskuterats och överenskommits med kunderna.

 • Använda CAD-program

  Använda datorstödda system för datorstödd konstruktion (CAD) för att skapa, ändra, analysera eller optimera en konstruktion.

 • Använda digitala illustrationstekniker

  Skapa ritningar med hjälp av digitala illustrationsprogram och -tekniker.

 • Läsa vanliga ritningar

  Läsa och förstå vanliga ritningar, maskiner och processritningar.

 • Fästa komponenter

  Koppla samman komponenter i enlighet med ritningar och tekniska planer, så att delar eller färdiga produkter kan skapas.

 • Bygga fysisk produktmodell

  Bygga en modell av produkten av trä, lera eller annat material med hjälp av handverktyg eller elverktyg.

Source: Sisyphus ODB