Yrke montör, fotoutrustning

Montörer (fotoutrustning) bygger fotografiprodukter såsom kameror, filmkameror och projektorer. De samlar ihop de olika optiska, elektroniska och mekaniska kamerakomponenterna, t.ex. batterier, speglar, bildprocessorer och linser, samt monterar ihop kameror i enlighet med specifikationerna med hjälp av handverktyg eller maskiner.

Vill du veta vilken typ av karriär och yrken som passar dig bäst? Ta vårt kostnadsfriakod karriärstest Holland och ta reda på det.

Personlighetstyp

Kostnadsfria Karriärprovet

Vilka yrken gillar du? Välj en karriär som stämmer med dina preferenser. Gör karriärprovet.

Till testet

Kunskap

 • Kameror

  Olika typer av kameror, t.ex. enögda spegelreflexkameror och kompaktkameror.

 • Standarder för optisk utrustning

  Nationella och internationella kvalitets- och säkerhetsstandarder och -föreskrifter för användning och tillverkning av optisk utrustning, inkl. optiska material, optiska komponenter, optiska system, oftalmologisk utrustning, optomekanisk utrustning, optisk mätutrustning, fotoutrustning samt optoelektronisk utrustning.

 • Glasbeläggningar

  Beläggning som används för att skydda glas från skada som påverkar dess beteende, för att hålla borta skadlig UV-strålning och annat. Deras användningsfall, fördelar och nackdelar samt prispunkter.

 • Bildsensorer

  Typer av sensorer som används i digitala kameror, t.ex. kaskadkopplade enheter och komplementära metalloxidhalvledarsensorer.

 • Elektronik

  Funktionen hos elektroniska kretskort, processorer, chips, datormaskinvara och programvara, inklusive programmering och tillämpningar. Använda denna kunskap för att se till att elektronisk utrustning fungerar korrekt.

 • Objektiv

  De typer av objektiv som används för fotografiska ändamål, som t.ex. teleobjektiv, med en större brännvidd och lägre refraktionsvinklar för en förstorad vy, och bredare objektiv med kortare brännvidd och högre refraktionsvinklar för en bredare vy.

 • Egenskaper hos optiska glas

  Egenskaperna hos optiska glas såsom brytningsindex, dispersion och kemiska egenskaper.

 • Kvalitetsstandarder

  De nationella och internationella kraven, specifikationerna och riktlinjerna för att säkerställa att produkter, tjänster och processer är av god kvalitet och ändamålsenliga.

 • Tillverkning av optisk utrustning

  Processen och de olika stegen i tillverkningen av en optisk produkt, från design- och prototypstadiet till tillverkning av optiska komponenter och linser, montering av optisk utrustning, och mellan- och slutprovning av de optiska produkterna och dess komponenter.

Färdigheter

 • Rapportera om undermåliga tillverkningsmaterial

  Upprätthålla erforderliga företagsregister och -formulär för att rapportera eventuella undermåliga material eller tveksamma förhållanden avseende tillverkningsmaskiner och -utrustning.

 • Använda optisk monteringsutrustning

  Installera och sköta optisk utrustning för bearbetning eller montering, till exempel optiska spektrumanalysatorer, eldrivna sågar, lasrar, färgbindare, lödkolvar och trådförbindare.

 • Bearbeta glas

  Bearbeta glasets egenskaper, form och storlek.

 • Hålla tidsfrister

  Säkerställa att operativa processer avslutas vid en tidigare överenskommen tid.

 • Montera kameror

  Montera de komponenter som finns inuti kamerans chassi, till exempel slutare, spegel, blixtlampa, bildprocessor, skärm, batteri, pentaprisma, sökare och bildsensor, samt kamerans lins. Objektiv fästs mekaniskt med hjälp av gängade fästringar och självhäftande cement på den yttre cylindriska delen som håller objektivet på plats.

 • Polera glasytor

  Slipa ytor av glas eller linser för optiska instrument med slip- och poleringsverktyg, t.ex. diamantverktyg.

 • Rengöra optiska komponenter

  Rengöra optiska komponenter efter varje cykel i tillverkningsprocessen.

 • Välja kamerabländare

  Justera bländare, slutarhastigheter och kamerafokus.

 • Använda optikutrustning

  Använda särskild optikutrustning för att skära, putsa, justera och förfina optiken.

 • Foga samman linser

  Foga samman separata glaslinser med andra linser med hjälp av cement.

 • Säkerställa att specifikationer följs

  Säkerställa att monterade produkter överensstämmer med specifikationerna.

 • Avläsa monteringsscheman

  Avläsa och tolka scheman som innehåller en förteckning över alla delar och komponenter i en viss produkt. Schemat identifierar de olika komponenterna och materialen och ger anvisningar om hur man monterar en produkt.

 • Använda utrustning för precisionsmätning

  Mäta storleken på en bearbetad del vid kontroll och märkning för att kontrollera om den överensstämmer med standarden genom användning av två- och tredimensionell precisionsmätutrustning, t.ex. passare, mikrometer och mätdon.

 • Avlägsna defekta produkter

  Avlägsna defekta material från produktionslinjen.

 • Centrera linser

  Justera linsernas optiska och mekaniska axlar så att de sammanfaller med varandra. Denna process kallas centrering.

 • Använda renrumsklädsel

  Använda lämpliga kläder för miljöer som kräver hög renhetsnivå för att kunna minska kontaminering.

 • Kontrollera korrektionsglas

  Kontrollera att korrektionsglas överensstämmer med specifikationerna.

 • Inspektera produktkvaliteten

  Använda diverse tekniker för att säkerställa att produktkvaliteten uppfyller kvalitetsstandarder och specifikationer. Övervaka defekter, förpackningar och returer av produkter till olika produktionsavdelningar.

 • Använda precisionsverktyg

  Använda elektroniska, mekaniska, elektriska eller optiska precisionsverktyg för precisionsarbete.

 • Applicera beläggningar på optiska produkter

  Applicera beläggningar på optiska linser, t.ex. reflekterande beläggningar på speglar, antireflexbeläggningar på kameralinser och färgade beläggningar på solglasögon.

 • Skära glas

  Använda skärverktyg eller diamantkniv för att skära ut bitar av glasplattor, inklusive speglar.

Source: Sisyphus ODB