Yrke montör, metallmöbler

Montörer (metallmöbler) använder maskiner och eldrivna verktyg för att skära, forma och foga samman metalldetaljer för tillverkning av olika metallmöbler från kontorsmöbler till utemöbler. De använder olika typer av metall, t.ex. aluminium, järn och rostfritt stål, samt olika typer av processer såsom formning och gjutning av metall. De polerar samt applicerar skyddsbeläggningar och i vissa fall dekorativa ytbeläggningar på metalldetaljer. De monterar och fogar ihop komponenterna till en färdig slutprodukt.

Vill du veta vilken typ av karriär och yrken som passar dig bäst? Ta vårt kostnadsfriakod karriärstest Holland och ta reda på det.

Personlighetstyp

Kostnadsfria Karriärprovet

Vilka yrken gillar du? Välj en karriär som stämmer med dina preferenser. Gör karriärprovet.

Till testet

Kunskap

 • Metalltyper

  Egenskaper, specifikationer, tillämpningar och reaktioner på produktionsprocesser för olika typer av metall, till exempel stål, aluminium, mässing, koppar m.m.

 • Metallpoleringstekniker

  De olika tekniker som används för utjämning och polering av metallstycken.

 • Metallbearbetning

  Bearbetning av metall för att skapa enskilda delar, sammansättningar eller storskaliga konstruktioner.

 • Kvalitetsstandarder

  De nationella och internationella kraven, specifikationerna och riktlinjerna för att säkerställa att produkter, tjänster och processer är av god kvalitet och ändamålsenliga.

Färdigheter

 • Foga samman metalldelar

  Foga samman metallbitar med hjälp av löd- och svetsmaterial.

 • Tillverka metalldelar

  Tillverka metalldelar med hjälp av utrustning som borrpressar och motorsvarvar.

 • Avlägsna bearbetade arbetsobjekt

  Avlägsna enskilda arbetsstycken efter bearbetning från tillverkningsmaskinen eller maskinverktyget. Om det rör sig om ett transportband innebär detta en snabb, kontinuerlig rörelse.

 • Installera en maskins kontrollsystem

  Konfigurera och ge kommandon till en maskin genom att sända relevanta data och input till den (dator)styrenhet som avser den önskade bearbetade produkten.

 • Hetta upp metaller

  Hetta upp stål och andra metaller i eld; justera och reglera styrsystem för värme för att uppnå den avsedda gjutningstemperaturen.

 • Applicera skyddande lager

  Applicera ett lager av skyddslösningar såsom permetrin med hjälp av en sprutpistol eller pensel för att skydda produkten från skador såsom korrosion, brand eller parasiter.

 • Förse maskin med material

  Se till att maskinen förses med nödvändigt och tillräckligt material samt reglera placering eller automatisk inmatning och utmatning av arbetsstycken i maskinen eller andra verktygsmaskiner i produktionslinjen.

 • Montera metalldelar

  Rikta in och arrangera stål- och metallkomponenter i syfte att montera kompletta produkter. Använda tillämpliga handverktyg och mätinstrument.

 • Använda svetsutrustning

  Använda svetsutrustning på ett säkert sätt; använda svetstekniker såsom metallbågsvetsning eller fluss-kärnad bågsvetsning.

 • övervaka automatiserade maskiner

  Kontrollera den automatiska maskinens uppställning och utförande löpande eller göra regelbundna kontrollronder. Vid behov registrera och tolka data om driftsförhållanden för anläggningar och utrustning för att identifiera avvikelser.

 • Avlägsna undermåliga arbetsobjekt

  Utvärdera vilka bristfälliga bearbetade arbetsstycken som inte uppfyller den etablerade standarden och bör tas bort samt sortera avfallet enligt bestämmelser.

 • Skära metallprodukter

  Använda skär- och mätinstrument för att skära/forma bitar av metall till angivna mått.

 • Underhålla möbelmaskiner

  Underhålla maskiner och utrustning för att säkerställa att de är rena och i funktionsdugligt, säkert skick. Utföra rutinunderhåll på och vid behov justera utrustning med hjälp av handverktyg och kraftverktyg.

 • Använda möbelmaskiner

  Sköta maskiner och utrustning som används för att tillverka möbeldelar och montera möbler.

 • Förse maskin med lämpliga verktyg

  Förse maskinen med de verktyg och artiklar som behövs i en viss produktion.

Source: Sisyphus ODB