Yrke montör, plastprodukter

Montörer (plastprodukter) monterar och sätter fast detaljer och färdiga plastprodukter i enlighet med strikt definierade rutiner. De kan även skära och forma plastdetaljer med hjälp av handverktyg, eldrivna verktyg och maskinverktyg.

Vill du veta vilken typ av karriär och yrken som passar dig bäst? Ta vårt kostnadsfriakod karriärstest Holland och ta reda på det.

Personlighetstyp

Kostnadsfria Karriärprovet

Vilka yrken gillar du? Välj en karriär som stämmer med dina preferenser. Gör karriärprovet.

Till testet

Kunskap

 • Plasttyper

  Typer av plastmaterial och deras kemiska sammansättning, fysikaliska egenskaper, eventuella problem och användning.

Färdigheter

 • Schemalägga regelbundet underhåll av maskiner

  Schemalägga och utföra regelbundet underhåll, rengöring och reparation av all utrustning. Beställa nödvändiga maskindelar och uppgradera utrustning när så krävs för att säkerställa optimal prestanda.

 • Inspektera produktkvaliteten

  Använda diverse tekniker för att säkerställa att produktkvaliteten uppfyller kvalitetsstandarder och specifikationer. Övervaka defekter, förpackningar och returer av produkter till olika produktionsavdelningar.

 • Färdigställa plastprodukter

  Slutbehandla produkten genom slipning, märkning och polering av plastytan.

 • Använda teknisk dokumentation

  Förstå och använda teknisk dokumentation i den övergripande tekniska processen.

 • Göra felsökning

  Identifiera operativa problem, besluta vad som behöver göras och rapportera detta.

 • Arbeta säkert med maskiner

  Kontrollera och på ett säkert sätt använda maskiner och utrustning som krävs för ditt arbete enligt manualer och instruktioner.

 • Göra kvalitetskontroller före montering

  Granska produktdetaljer för fel eller skador, vid behov med hjälp av provningsutrustning, och kontrollera att det mottagna partiet är komplett innan de färdiga produkterna monteras.

 • Installera styrutrustning för maskiner

  Installera eller justera styrutrustning för maskiner för att reglera förhållanden som materialflöde, temperatur eller tryck.

 • Bearbeta plast

  Bearbeta plastens egenskaper, form och storlek.

 • Fästa komponenter

  Koppla samman komponenter i enlighet med ritningar och tekniska planer, så att delar eller färdiga produkter kan skapas.

 • Foga samman plastdelar

  Passa ihop och ordna plastdelar med hjälp av lämpliga handverktyg för att montera samman kompletta produkter.

 • Säkerställa allmänhetens säkerhet

  Genomföra relevanta förfaranden, strategier och använda lämplig utrustning för att främja lokal eller nationell säkerhetsverksamhet för skydd av data, personer, institutioner och egendom.

Source: Sisyphus ODB