Yrke motorcykelbud

Motorcykelbud levererar alla slags paket (föremål, lös egendom, färdig mat, läkemedel och dokument) som kräver särskild behandling i fråga om brådskande leverans, värde eller bräcklighet. De transporterar och levererar paketen med motorcykel.

Vill du veta vilken typ av karriär och yrken som passar dig bäst? Ta vårt kostnadsfriakod karriärstest Holland och ta reda på det.

Personlighetstyp

Kostnadsfria Karriärprovet

Vilka yrken gillar du? Välj en karriär som stämmer med dina preferenser. Gör karriärprovet.

Till testet

Kunskap

 • Geografiskt område

  Detaljerade kunskaper om det geografiska området; kunskaper om var olika organisationer bedriver sin verksamhet.

 • Vägtrafiklagar

  Förstå vägtrafiklagar och trafikregler.

Färdigheter

 • Analysera sätt att minska restiden

  Analysera potentiella förbättringar av reseffektiviteten, dvs. minska restiden, genom att ändra rutter och sammanfatta alternativa resvägar.

 • Skilja mellan olika typer av paket

  Identifiera och skilja mellan olika typer av försändelser och paket som ska levereras. Beakta skillnaderna för att fastställa vilka verktyg som behövs för att leverera försändelserna.

 • Tolka trafiksignaler

  Observera trafikljus, vägförhållanden, trafiken i omgivningen och föreskrivna hastighetsgränser för att säkra säkerheten. Tolka trafiksignaler och handla i enlighet med detta.

 • Organisera postleveranser

  Organisera leveranser av post och mindre paket på ett effektivt, konfidentiellt och säkert sätt.

 • Fastställa dagliga prioriteringar

  Fastställa dagliga prioriteringar för personal; hantera arbetsbelastning med flera uppgifter effektivt.

 • Köra tvåhjuliga fordon

  Köra tvåhjuliga fordon, såsom cyklar och motorcyklar, för att utföra olika arbetsuppgifter som har med transport av gods och passagerare att göra.

 • Använda geografiska informationssystem

  Arbete med datasystem som t.ex. geografiska informationssystem (GIS).

 • Se till att post inte skadas eller öppnas

  Kontrollera att brev och paket är hela i syfte att undvika skador. Se till att paketen levereras till kunder i samma skick som när de hämtades in.

 • Kommunicera med kunder

  Svara och kommunicera med kunder på ett maximalt effektivt och ändamålsenligt sätt för att möjliggöra för dem att få tillgång till önskade produkter eller tjänster, eller ge annan hjälp som de kan behöva.

 • Agera trovärdigt

  Gå tillväga på ett sätt som skapar trovärdighet och tillit.

 • Köra i stadsområde

  Framföra fordon i stadsområden. Tolka och förstå transitskyltar i en stad, trafikreglerna och tillhörande allmänna fordonskonventioner i ett stadsområde.

Source: Sisyphus ODB