Yrke motormontör, fartyg

Motormontörer (fartyg) bygger och installerar monteringsfärdiga delar för att bygga upp motorer för alla typer av fartyg, t.ex. elmotorer, kärnreaktorer, gasturbinmotorer, utombordsmotorer, tvåtaktsmotorer, fyrtaktsmotorer och i vissa fall marina ångmaskiner. De ser över specifikationer och tekniska ritningar för att fastställa material och monteringsanvisningar. De besiktigar och testar motorer samt avvisar komponenter med funktionsfel.

Vill du veta vilken typ av karriär och yrken som passar dig bäst? Ta vårt kostnadsfriakod karriärstest Holland och ta reda på det.

Personlighetstyp

Kostnadsfria Karriärprovet

Vilka yrken gillar du? Välj en karriär som stämmer med dina preferenser. Gör karriärprovet.

Till testet

Kunskap

 • Motorkomponenter

  Känna till de olika motorkomponenterna och deras funktion och underhåll. Förstå när reparationer och utbyten bör utföras.

 • Fartygsmekanik

  Mekanik som används på båtar och fartyg. Förstå de tekniska aspekterna och delta i diskussioner om relevanta frågor för att lösa problem som rör mekanik.

 • Användning av olika motorer

  Känna till egenskaperna, underhållskraven och användningsförfarandena för olika typer av motorer såsom gas-, diesel-, el- och ångmotorer.

 • Mekanik

  Teoretiska och praktiska tillämpningar av den forskning som syftar till att studera rörelser och krafter på fysiska organ till utveckling av maskiner och mekaniska anordningar.

 • Kvalitetsstandarder

  De nationella och internationella kraven, specifikationerna och riktlinjerna för att säkerställa att produkter, tjänster och processer är av god kvalitet och ändamålsenliga.

Färdigheter

 • Utföra förberedande behandling av arbetsobjekt

  Genom mekaniska eller kemiska processer utföra förberedande behandling på arbetsobjektet före huvudoperationen.

 • Rada upp komponenter

  Rada upp och lägga fram komponenter för att sätta ihop dem på ett korrekt sätt i enlighet med ritningar och tekniska planer.

 • Använda motordrivna verktyg

  Använda motordrivna pumpar. Använda handverktyg eller motordrivna verktyg. Använda reparationsverktyg eller säkerhetsutrustning.

 • Använda lämplig skyddsutrustning

  Bära relevant och nödvändig skyddsutrustning, t.ex. skyddsglasögon eller andra ögonskydd, skyddshjälmar och skyddshandskar.

 • Säkerställa att fartyg följer bestämmelserna

  Inspektera fartyg, fartygskomponenter och utrustning; säkerställa överensstämmelse med standarder och specifikationer.

 • Läsa vanliga ritningar

  Läsa och förstå vanliga ritningar, maskiner och processritningar.

 • Använda teknisk dokumentation

  Förstå och använda teknisk dokumentation i den övergripande tekniska processen.

 • Avläsa tekniska ritningar

  Läsa de tekniska ritningarna för en produkt som ingenjören har upprättat för att föreslå förbättringar, göra produktmodeller eller använda produkten.

 • Följa arbetsmiljöstandarder

  Följa de normer för hygien och säkerhet som fastställts av respektive myndigheter.

 • Fästa komponenter

  Koppla samman komponenter i enlighet med ritningar och tekniska planer, så att delar eller färdiga produkter kan skapas.

 • Skruva ihop motordelar

  På ett säkert sätt skruva ihop motorkomponenter manuellt eller med hjälp av kraftverktyg.

 • Göra felsökning

  Identifiera operativa problem, besluta vad som behöver göras och rapportera detta.

 • Se till att utrustning är tillgänglig

  Se till att nödvändig utrustning tillhandahålls, är klar och tillgänglig för användning innan förfarandena inleds.

Source: Sisyphus ODB