Yrke mudderverkskötare

Mudderverkskötare arbetar med industriell utrustning för att avlägsna undervattensmaterial för att göra området åtkomligt för fartyg, för anläggning av hamnar, för kabeldragning eller för andra ändamål samt flyttar materialet till en angiven plats.

Vill du veta vilken typ av karriär och yrken som passar dig bäst? Ta vårt kostnadsfriakod karriärstest Holland och ta reda på det.

Personlighetstyp

Kostnadsfria Karriärprovet

Vilka yrken gillar du? Välj en karriär som stämmer med dina preferenser. Gör karriärprovet.

Till testet

Kunskap

 • Mekaniska system

  Mekaniska system, inbegripet redskap, motorer, hydrauliska och pneumatiska system. Deras funktioner och sannolika defekter.

 • Muddringskonsoler

  Konfiguration av olika typer av muddringskonsoler. Hur funktionerna hos mudderverket placeras hos konsolen.

Färdigheter

 • Underhålla muddringsutrustning

  Hålla muddringsutrustningen i gott skick. Regelbundet besiktiga sugelement, pumpar, kablar, skärhuvuden och andra element och vidta nödvändiga åtgärder för att åtgärda eventuella skador eller nötning.

 • Använda verktyg för riggning

  Använda verktyg för riggning såsom linor, rep, block och vinschar för att fästa höga konstruktioner på ett säkert sätt.

 • Följa hälso- och säkerhetsförfaranden för byggverksamhet

  Tillämpa relevanta hälso- och säkerhetsrutiner inom byggverksamhet för att förebygga olyckor, föroreningar och andra risker.

 • Samla in prover

  Konfigurera och använda utrustning för uppsamling av vatten-, gas- eller jordprover för testning.

 • Mäta vattendjup

  Mäta djupet i en vattenmassa med hjälp av utrustning för djupmätning, t.ex. en djupmätare.

 • Placera muddringsmaskin

  Kommunicera med befälhavaren eller styrman för att flytta muddringsmaskinen till rätt läge för att påbörja muddringen.

 • Förhindra skador på infrastruktur för allmännyttiga anläggningar

  Konsultera allmännyttiga företag eller planer på lokaliseringen av all infrastruktur för allmännyttiga anläggningar som kan störa ett projekt eller skadas av det. Vidta nödvändiga åtgärder för att undvika skador.

 • Arbeta ergonomiskt

  Tillämpa ergonomiprinciper vid organisering av arbetsplatsen samt manuellt hantera utrustning och material.

 • Använda säkerhetsutrustning vid byggnadsarbete

  Använda skyddsutrustning som skor med stålhätta och skyddsglasögon för att minimera risken för olyckor vid anläggningsjobb och för att minska eventuella skador om en olycka inträffar.

Source: Sisyphus ODB