Yrke munk / nunna

Munkar och nunnor ägnar sig åt klosterliv. De har förbundit sig att ägna sina liv åt andligt arbete i deras religiösa samfund. Munkar och nunnor deltar i bön dagligen och bor ofta i självförsörjande kloster tillsammans med andra munkar respektive nunnor.

Kostnadsfria Karriärprovet

Vilka yrken gillar du? Välj en karriär som stämmer med dina preferenser. Gör karriärprovet.

Till testet

Kunskap

 • Bön

  Den spirituella handlingen med dyrkan, tacksägelse eller begäran om hjälp till en gud.

 • Teologi

  Studie av systematisk och rationell förståelse, förklaring och kritik av religiösa idéer, koncept och religiösa frågor i allmänhet.

 • Klosterliv

  Hängivenhet åt ett andligt liv och förkastande av världsliga mål såsom materiell egendom.

Färdigheter

 • Främja religiös verksamhet

  Främja evenemang, närvaro vid religiösa tjänster och ceremonier samt deltagande i religiösa traditioner och festligheter inom en samhällsgrupp för att stärka den roll som religion spelar i gruppen.

 • Etablera samarbete

  Etablera en kontaktyta mellan organisationer eller enskilda personer som kan dra nytta av att kommunicera med varandra i syfte att underlätta ett varaktigt positivt samarbete mellan de båda parterna.

 • Visa empati

  Visa empati för att förebygga alla former av symboliskt våld och isolering och för att se till att hänsyn tas till alla. Detta ska omfatta en förmåga att förstå olika verbala och icke-verbala budskap och känslor.

 • Iaktta tystnadsplikt

  Följa de regler som fastställer att information inte får lämnas ut utom till en annan behörig person.

 • Tolka religiösa texter

  Tolka innehåll och budskap i religiösa texter för att utvecklas andligt och hjälpa andra i deras andliga utveckling, använda lämpliga utdrag och budskap i samband med gudstjänster och ceremonier eller för teologiskt lärande.

Source: Sisyphus ODB