Yrke museiintendent

Museiintendenter utför och/eller leder kurator-, förberedelse- och kontorsarbete på allmänna museer, forskningssamlingar, botaniska trädgårdar, konstgallerier, konstsamlingar, akvarier eller liknande anläggningar med samlingar av naturligt, historiskt och antropologiskt material med pedagogiskt, vetenskapligt eller estetiskt syfte samt utför andra arbetsuppgifter efter behov.

Vill du veta vilken typ av karriär och yrken som passar dig bäst? Ta vårt kostnadsfriakod karriärstest Holland och ta reda på det.

Personlighetstyp

Kostnadsfria Karriärprovet

Vilka yrken gillar du? Välj en karriär som stämmer med dina preferenser. Gör karriärprovet.

Till testet

Kunskap

 • Programvara för hantering av samlingar

  Känna till specialiserad programvara för hantering av samlingar som används för att dokumentera och föra register över museisamlingar.

 • Konstsamlingar

  Diverse målningar, skulpturer, trycksaker, teckningar och andra verk som bildar samlingar i ett museum och framtida nya samlingar som är av intresse för ett museum eller konstgalleri.

 • Museidatabaser

  Verktyg och processer vid arbete med museidatabaser.

Färdigheter

 • övervaka museimiljö

  Övervaka och dokumentera miljöförhållandena i ett museum, både i lager och i utställningslokaler. Se till att ett anpassat och stabilt klimat garanteras.

 • Dokumentera museisamlingar

  Arbeta med dokumentation och registerföring av museisamlingar. Dokumentationen inkluderar information om objektets skick, ursprung, material och alla dess rörelser inom museet eller utanför när det lånas ut.

 • Använda IKT-resurser för att lösa arbetsrelaterade uppgifter

  Kunna välja ut och använda IKT-resurser för att lösa relaterade uppgifter.

 • Hålla föreläsningar

  Hålla föreläsningar för olika grupper.

 • Kommunicera på engelska på avancerad nivå

  Avancerade kunskaper i det engelska språket; R351 motsvarar nivå C1 enligt den gemensamma europeiska referensramen för språk (GERS).

 • Upprätthålla kataloger över samlingar

  Beskriva, förteckna och katalogisera posterna i samlingen.

 • Studera en samling

  Studera och härleda ursprunget till samt den historiska betydelsen av samlingar och arkiverat innehåll.

 • Ge råd om förvärv

  Undersöka möjligheter till förvärv, jämföra dem och ge råd.

 • Rapportera analysresultat

  Utarbeta forskningsdokument eller ge presentationer för att rapportera resultaten av ett genomfört forsknings- och analysprojekt, med angivande av de analysförfaranden och analysmetoder som lett fram till resultaten samt potentiella tolkningar av resultaten.

 • Välja låneobjekt

  Välja objekt för lån till utställningar.

 • Arbeta med specialister från kulturinstitutioner

  Förmå andra yrkesutövare och specialister, både inom och utanför organisationen, att bidra till verksamheten och tillhandahålla handlingar för att förbättra allmänhetens tillgång till samlingar och utställningar.

 • Ta hand om speciella besökare

  Fungera som vägledare för särskilda besökare och grupper.

 • Leda projekt för bevarande av kulturarv

  Leda skydds- och restaureringsprojekt för kulturarv. Använda sakkunskap för att se till att projektet löper smidigt.

 • Förbereda utställningsprogram

  Arbeta med utställningsprogram och framställa koncepttexter.

 • Underhålla museiregister

  Se till att museets register är aktuella och överensstämmer med museistandarder.

Source: Sisyphus ODB