Yrke museipedagog, programansvarig

Museipedagoger (programansvariga) ansvarar för alla program, aktiviteter, studier och forskning kring presentationen av den kulturanläggningens artefakter eller program för befintliga och potentiella besökare.

Personlighetstyp

Kostnadsfria Karriärprovet

Vilka yrken gillar du? Välj en karriär som stämmer med dina preferenser. Gör karriärprovet.

Till testet

Färdigheter

 • Arbeta med specialister från kulturinstitutioner

  Förmå andra yrkesutövare och specialister, både inom och utanför organisationen, att bidra till verksamheten och tillhandahålla handlingar för att förbättra allmänhetens tillgång till samlingar och utställningar.

 • Upprätta pedagogiska nätverk

  Upprätta ett hållbart nätverk av praktiska och produktiva partnerskap för utbildning för att utforska affärsmöjligheter och samarbete samt hålla dig uppdaterad om trender inom utbildning och ämnen som är relevanta för organisationen. Nätverken bör helst utvecklas på lokal, regional, nationell och internationell nivå.

 • Bedöma kulturinstitutioners program

  Bistå vid bedömning och utvärdering av museers och konstinrättningars program och verksamhet.

 • Utveckla pedagogiska resurser

  Skapa och utveckla pedagogiska resurser för besökare, skolgrupper, familjer och särskilda intressegrupper.

 • Upprätta en strategi för kulturinstitutioners utåtriktade verksamhet

  Utarbeta strategier för museers och andra konstinstitutioners utåtriktade verksamhet och upprätta aktivitetsprogram som riktar sig till alla målgrupper. Upprätta ett nätverk av externa kontakter för att förmedla information till de avsedda målgrupperna.

 • Utveckla utbildningsplaner för utåtriktad verksamhet

  Utveckla utbildningsplaner för utåtriktad verksamhet och assistenter för besökare, guider och volontärer.

 • Marknadsföra kulturinstitutioners evenemang

  Arbeta tillsammans med museipersonal eller personal från konstinstitutioner för att utveckla och marknadsföra deras evenemang och program.

 • Upprätta en strategi för kulturinstitutioners undervisningsverksamhet

  Skapa och utveckla en undervisningsstrategi för att engagera allmänheten i linje med museets eller kulturinstitutionens etiska grundsyn.

 • Bedöma behov hos kulturinstitutioners besökare

  Bedöma behoven hos besökare till muséer och konstinstitutioner för att regelbundet utveckla nya program och verksamheter.

 • Planera konstpedagogisk verksamhet

  Planera och genomföra utbildningsverksamhet och evenemang som har med konstnärliga anläggningar, föreställningar, lokaler och museiverksamhet att göra.

 • Ansvara för pedagoger

  Leda, styra, och instruera utbildnings- och förmedlingspersonalen på museer eller andra konstinrättningar.

Source: Sisyphus ODB