Yrke museipedagog

Museipedagoger hanterar alla aktiviteter som rör besökare på kultur- och konstlokaler, både befintliga och framtida. De syftar till att skapa högkvalitativa och dynamiska program för lärande och deltagande. De ser till att kulturlokaler, konstsamlingar eller live-uppträdanden konsekvent fungerar som värdefulla inlärningsresurser för alla åldrar. De utarbetar, lanserar och bedömer program och evenemang för klasser, grupper eller individer.

Personlighetstyp

Kostnadsfria Karriärprovet

Vilka yrken gillar du? Välj en karriär som stämmer med dina preferenser. Gör karriärprovet.

Till testet

Färdigheter

 • Bedöma kulturinstitutioners program

  Bistå vid bedömning och utvärdering av museers och konstinrättningars program och verksamhet.

 • Marknadsföra kulturinstitutioners evenemang

  Arbeta tillsammans med museipersonal eller personal från konstinstitutioner för att utveckla och marknadsföra deras evenemang och program.

 • Marknadsföra kulturinstitutioner i skolor

  Kontakta skolor och lärare för att främja utnyttjandet av museisamlingar och museiverksamhet.

 • Upprätta en strategi för kulturinstitutioners undervisningsverksamhet

  Skapa och utveckla en undervisningsstrategi för att engagera allmänheten i linje med museets eller kulturinstitutionens etiska grundsyn.

 • Upprätta pedagogiska nätverk

  Upprätta ett hållbart nätverk av praktiska och produktiva partnerskap för utbildning för att utforska affärsmöjligheter och samarbete samt hålla dig uppdaterad om trender inom utbildning och ämnen som är relevanta för organisationen. Nätverken bör helst utvecklas på lokal, regional, nationell och internationell nivå.

 • Bedöma behov hos kulturinstitutioners besökare

  Bedöma behoven hos besökare till muséer och konstinstitutioner för att regelbundet utveckla nya program och verksamheter.

 • Utveckla pedagogiska aktiviteter

  Utveckla tal, aktiviteter och workshoppar för att främja tillgången till och förståelsen för de konstnärliga processerna. Det kan handla om ett särskilt kulturellt och konstnärligt evenemang, t.ex. ett uppträdande eller en utställning, eller vara relaterat till en särskild disciplin (teater, dans, musik, fotografi osv.). Ha kontakt med berättare, hantverkare och konstnärer.

 • Planera konstpedagogisk verksamhet

  Planera och genomföra utbildningsverksamhet och evenemang som har med konstnärliga anläggningar, föreställningar, lokaler och museiverksamhet att göra.

 • Utveckla pedagogiska resurser

  Skapa och utveckla pedagogiska resurser för besökare, skolgrupper, familjer och särskilda intressegrupper.

Source: Sisyphus ODB