Yrke musikalisk ledare

Musikaliska ledare leder musikaliska grupper såsom orkestrar och band under live-uppträdanden eller inspelning. De organiserar musiken och dess sammansättning, samordnar musiker och spelar in musiken. De arbetar i olika sammanhang, till exempel inom filmbranschen eller musikvideor, på radiostationer, med musikensembler och i skolor.

Personlighetstyp

Kostnadsfria Karriärprovet

Vilka yrken gillar du? Välj en karriär som stämmer med dina preferenser. Gör karriärprovet.

Till testet

Kunskap

 • Musikgenrer

  Olika musikstilar och genrer såsom blues, jazz, reggae, rock eller indie.

 • Musikinstrument

  Kunskap om olika musikinstrument, deras omfång, klang och möjliga kombinationer.

 • Musikteori

  Den samling av begrepp som utgör den teoretiska bakgrunden till musik.

Färdigheter

 • Samordna musik med scener

  Samordna urvalet av musik och ljud med stämningen i en viss scen.

 • Läsa noter

  Läsa noter under repetition och konsert.

 • Planera musikaliska framträdanden

  Schemalägga repetitioner och musikframträdanden, ordna med detaljer som platser, välja ackompanjatörer och instrumentalister.

 • Leda musikgrupper

  Leda musikgrupper, enskilda musiker eller hela orkestrar under repetitioner och i live- eller studiosammanhang för att förbättra den allmänna tonala och harmoniska balansen, dynamiken, rytmen och tempot.

 • Leda musiker

  Leda musiker under repetitioner, liveföreställningar eller studioinspelningar.

 • Arrangera kompositioner

  Arrangera och anpassa befintliga musikkompositioner, lägga till variationer till befintliga melodier eller kompositioner manuellt eller med hjälp av programvara. Omfördela instrumentella delar.

 • Instrumentera musik

  Tilldela notlinjer till olika musikinstrument och/eller röster som ska spela eller sjunga tillsammans.

 • Delta vid musikinspelningar

  Närvara vid inspelningarna för att göra ändringar eller anpassningar av partituret.

 • Placera musiker

  Placera kvalificerade musiker i musikgrupper, orkestrar och ensembler för att uppnå en korrekt balans mellan instrumentella sektioner eller sångsektioner.

 • Skriva om musik

  Skriva om originalpartiturer för andra musikgenrer och -stilar; ändra musikens rytm, harmoni, tempo eller instrumentering.

 • Sträva efter att topprestera inom musik

  Ständigt sträva efter att topprestera inom musik eller sång.

 • Skriva ner musikaliska idéer med noter

  Transkribera/översätta musikaliska idéer till musiknoter med hjälp av instrument, penna och papper eller datorer.

 • Utveckla musikidéer

  Utforska och utveckla musikaliska koncept utifrån bland annat fantasi eller miljöljud.

 • Ansvara för musikpersonal

  Fördela och hantera arbetsuppgifter på olika områden såsom partitur, arrangering och kopiering av musik samt röstcoachning.

 • Utarbeta orkesterskisser

  Utarbeta detaljer för orkesterskisser, t.ex. lägga till extra sångpartier till partitur.

 • Bedöma musikaliska idéer

  Experimentera med olika ljudkällor, använda syntetisatorer och datorprogram, permanent utforska och utvärdera musikaliska idéer och koncept.

 • Organisera musikevenemang

  Fastställa datum och schema, införskaffa nödvändiga resurser och samordna evenemang kring musik, t.ex. konserter, tävlingar eller prov.

 • Leda en analys av en inspelad föreställning

  Analysera en inspelad föreställning med hjälp av experter som modeller.

Source: Sisyphus ODB