Yrke musikalisk ledare

Musikaliska ledare leder musikaliska grupper såsom orkestrar och band under live-uppträdanden eller inspelning. De organiserar musiken och dess sammansättning, samordnar musiker och spelar in musiken. De arbetar i olika sammanhang, till exempel inom filmbranschen eller musikvideor, på radiostationer, med musikensembler och i skolor.

Vill du veta vilken typ av karriär och yrken som passar dig bäst? Ta vårt kostnadsfriakod karriärstest Holland och ta reda på det.

Personlighetstyp

Kostnadsfria Karriärprovet

Vilka yrken gillar du? Välj en karriär som stämmer med dina preferenser. Gör karriärprovet.

Till testet

Kunskap

 • Musikgenrer

  Olika musikstilar och genrer såsom blues, jazz, reggae, rock eller indie.

 • Musikinstrument

  Kunskap om olika musikinstrument, deras omfång, klang och möjliga kombinationer.

 • Musikteori

  Den samling av begrepp som utgör den teoretiska bakgrunden till musik.

Färdigheter

 • Samordna musik med scener

  Samordna urvalet av musik och ljud med stämningen i en viss scen.

 • Läsa noter

  Läsa noter under repetition och konsert.

 • Planera musikaliska framträdanden

  Schemalägga repetitioner och musikframträdanden, ordna med detaljer som platser, välja ackompanjatörer och instrumentalister.

 • Leda musikgrupper

  Leda musikgrupper, enskilda musiker eller hela orkestrar under repetitioner och i live- eller studiosammanhang för att förbättra den allmänna tonala och harmoniska balansen, dynamiken, rytmen och tempot.

 • Leda musiker

  Leda musiker under repetitioner, liveföreställningar eller studioinspelningar.

 • Arrangera kompositioner

  Arrangera och anpassa befintliga musikkompositioner, lägga till variationer till befintliga melodier eller kompositioner manuellt eller med hjälp av programvara. Omfördela instrumentella delar.

 • Instrumentera musik

  Tilldela notlinjer till olika musikinstrument och/eller röster som ska spela eller sjunga tillsammans.

 • Delta vid musikinspelningar

  Närvara vid inspelningarna för att göra ändringar eller anpassningar av partituret.

 • Placera musiker

  Placera kvalificerade musiker i musikgrupper, orkestrar och ensembler för att uppnå en korrekt balans mellan instrumentella sektioner eller sångsektioner.

 • Skriva om musik

  Skriva om originalpartiturer för andra musikgenrer och -stilar; ändra musikens rytm, harmoni, tempo eller instrumentering.

 • Sträva efter att topprestera inom musik

  Ständigt sträva efter att topprestera inom musik eller sång.

 • Skriva ner musikaliska idéer med noter

  Transkribera/översätta musikaliska idéer till musiknoter med hjälp av instrument, penna och papper eller datorer.

 • Utveckla musikidéer

  Utforska och utveckla musikaliska koncept utifrån bland annat fantasi eller miljöljud.

 • Ansvara för musikpersonal

  Fördela och hantera arbetsuppgifter på olika områden såsom partitur, arrangering och kopiering av musik samt röstcoachning.

 • Utarbeta orkesterskisser

  Utarbeta detaljer för orkesterskisser, t.ex. lägga till extra sångpartier till partitur.

 • Bedöma musikaliska idéer

  Experimentera med olika ljudkällor, använda syntetisatorer och datorprogram, permanent utforska och utvärdera musikaliska idéer och koncept.

 • Organisera musikevenemang

  Fastställa datum och schema, införskaffa nödvändiga resurser och samordna evenemang kring musik, t.ex. konserter, tävlingar eller prov.

 • Leda en analys av en inspelad föreställning

  Analysera en inspelad föreställning med hjälp av experter som modeller.

Source: Sisyphus ODB