Yrke musiker

Musiker framför ett vokal- eller instrumentalparti för inspelning eller inför publik. De har sakkunskap om och erfarenhet av ett eller flera musikinstrument eller använder sin röst. Musiker kan även skriva och transkribera musik.

Personlighetstyp

Kostnadsfria Karriärprovet

Vilka yrken gillar du? Välj en karriär som stämmer med dina preferenser. Gör karriärprovet.

Till testet

Kunskap

 • Rättsliga ramar för musiksektorn

  Lagar och förordningar om skapande, distribution och uppspelning av musik.

Färdigheter

 • Ta emot återkoppling om konstnärligt utövande

  Ta emot återkoppling, förslag till diskussioner och möjligheter till utveckling av rörelseprecision, rytm, musikalitet, föreställningens detaljer, samverkan med kollegor och scenfaktorer och områden som behöver förbättras. Ta hänsyn till återkoppling för att utveckla potentialen som artist. Följa instruktioner från koreografer/repetitionsledare/dansledare samt andra medarbetare (dramaturg, artister/dansare, musiker osv.) och se till att vara överens med regissören/ledningsteamet.

 • Hantera scenskräck

  Hantera förhållanden som ger upphov till scenskräck, t.ex. tidsgränser, publiken och stressfaktorer.

 • Arbeta självständigt som artist

  Utveckla egna sätt att utföra artistiska uppträdanden, motivera sig med lite eller ingen tillsyn och lita på sig själv för att få saker gjorda.

 • Framträda live

  Uppträda framför livepublik.

 • Organisera en repertoar

  Sortera och organisera en samling som helhet på ett sådant sätt att dess delar kan hittas genom att följa de organiserande principerna.

 • Arbeta med kompositörer

  Kommunicera med kompositörer för att diskutera olika tolkningar av deras verk.

 • Memorera repliker

  Memorera rollen och replikerna i en föreställning eller sändning, oavsett om det rör sig om text, rörelser eller musik.

 • Samspela med en publik

  Förmedla det konstnärliga värdet av konstformen/-formerna. Svara på publikens reaktioner och involvera publiken.

 • Samarbeta med teknisk personal i konstnärliga produktioner

  Samordna din konstnärliga verksamhet med andra som specialiserar sig på projektets tekniska sida. Informera den tekniska personalen om dina planer och metoder och få återkoppling om genomförbarhet, kostnader, förfaranden och annan relevant information. Förmåga att förstå vokabuläret och praxisen i tekniska frågor.

Source: Sisyphus ODB