Yrke musikproducent

Musikproducenter ansvarar för anskaffning av musik som ska publiceras. De lyssnar på sånger och avgör om de är tillräckligt bra för att ges ut. Musikproducenter övervakar produktionen av musikalbum. De hanterar de tekniska aspekterna av inspelning och redigering.

Vill du veta vilken typ av karriär och yrken som passar dig bäst? Ta vårt kostnadsfriakod karriärstest Holland och ta reda på det.

Personlighetstyp

Kostnadsfria Karriärprovet

Vilka yrken gillar du? Välj en karriär som stämmer med dina preferenser. Gör karriärprovet.

Till testet

Kunskap

 • Musikgenrer

  Olika musikstilar och genrer såsom blues, jazz, reggae, rock eller indie.

 • Musikteori

  Den samling av begrepp som utgör den teoretiska bakgrunden till musik.

 • Finansiell jurisdiktion

  Finansiella regler och förfaranden tillämpliga på en viss plats, vars tillsynsmyndigheter beslutar om sin behörighet

 • Copyrightlagstiftning

  Lagstiftning som beskriver skyddet av upphovsmäns rättigheter i förhållande till deras verk och hur andra kan använda dem.

 • Musikinstrument

  Kunskap om olika musikinstrument, deras omfång, klang och möjliga kombinationer.

Färdigheter

 • Utföra strategisk planering

  Vidta åtgärder inom ramen för fastställda mål och förfaranden på strategisk nivå för att mobilisera resurser och fullfölja etablerade strategier.

 • Administrera budgetar

  Planera, granska och rapportera om budgeten.

 • Leda anställda

  Hantera anställda och underordnade, som arbetar i grupp eller enskilt, för att maximera deras resultat och insatser. Planera deras arbete och verksamhet, ge instruktioner, motivera och leda arbetstagarna så att de når företagets mål. Övervaka och mäta hur en anställd tar sitt ansvar och hur väl detta utförs. Identifiera områden som kan förbättras och lägga fram förslag för att uppnå detta. Leda en grupp människor att uppnå målen och upprätthålla en effektiv arbetsrelation bland personalen.

 • Utföra marknadsundersökningar

  Samla in, bedöma och presentera data om målmarknaden och kunderna för att främja strategisk utveckling och genomförbarhetsbedömningar. Kartlägga trender på marknaden.

 • Bedöma ekonomisk bärkraft

  Revidera och analysera finansiell information och projektkrav, till exempel budgetuppskattning, förväntad omsättning och riskbedömning i syfte att fastställa projektets fördelar och kostnader. Bedöma om avtalet eller projektet kommer att lösa in investeringen och om den potentiella vinsten är värd den finansiella risken.

 • Utveckla professionella nätverk

  Nå ut till och hålla kontakt med människor i ett yrkesmässigt sammanhang. Hitta en gemensam grund och använda dina kontaktuppgifter till ömsesidig nytta. Hålla reda på individerna i ditt personliga yrkesnätverk och hålla dig uppdaterad om deras verksamhet.

 • Förhandla med konstnärer

  Kommunicera och förhandla med konstnärer och managers om priser, villkor och tidsscheman.

 • Hålla kontakt med finansiärer

  Samarbeta med personer som är villiga att finansiera projektet. Förhandla om överenskommelser och avtal.

 • Identifiera musik med kommersiell potential

  Fastställ om en viss musik har kommersiell potential eller inte genom att lyssna på den. Fatta ett beslut utifrån din sakkunskap och trenderna på marknaden.

Source: Sisyphus ODB