Yrke nätverkstekniker

Nätverkstekniker installerar samt utför underhåll och felsökning på nätverk, datakommunikationsutrustning och nätverksanslutna enheter såsom skrivare och lagringsnätverk. De analyserar och åtgärdar även nätverksrelaterade problem som användare har anmält.

Personlighetstyp

Kostnadsfria Karriärprovet

Vilka yrken gillar du? Välj en karriär som stämmer med dina preferenser. Gör karriärprovet.

Till testet

Kunskap

 • Nätverksmaskinvara

  IKT-nätverksutrustning eller datornätverksanordningar såsom UPS-system, elektriska system, nätverksanläggningar och strukturerade kabelsystem.

 • Begränsningar för nätverkskabel

  Begränsningar, som t.ex. begränsningar gällande avstånd och motstånd hos olika typer av kablar, t.ex. fiberkablar, koaxialkablar och Ethernet-kablar som används för att bilda nätverk.

 • Nätverksroutning

  Processerna och metoderna för val av de bästa vägarna inom ett IKT-nätverk som ett paket kan passera igenom.

 • Säkerhetsrisker för IT-nätverk

  Säkerhetsrisker som rör t.ex. maskinvaru- och programvarukomponenter, enheter, gränssnitt och principer inom IT-nätverk, och riskbedömningsteknik som kan användas för att bedöma allvarlighetsgrad och effekter av säkerhetshot samt utarbetande av beredskapsplaner för varje säkerhetsrisk.

Färdigheter

 • Använda precisionsverktyg

  Använda elektroniska, mekaniska, elektriska eller optiska precisionsverktyg för precisionsarbete.

 • Installera elektronisk kommunikationsutrustning

  Förbereda och använda digital och analog elektronisk kommunikationsutrustning. Förstå elektroniska diagram och specifikationer för utrustningen.

 • Justera it-systemkapacitet

  Ändra omfattningen för ett IKT-system genom att lägga till eller omfördela ytterligare IKT-systemkomponenter såsom nätkomponenter, servrar eller lagringsenheter för att uppfylla kapacitets- eller efterfrågekrav.

 • Tillhandahålla teknisk dokumentation

  Utarbeta dokumentation för befintliga och kommande produkter eller tjänster med en beskrivning av deras funktionalitet och sammansättning på ett sådant sätt att den är begriplig för en bred publik utan teknisk bakgrund och uppfyller fastställda krav och standarder. Uppdatera dokumentationen.

 • Hitta leverantörer

  Fastställa potentiella leverantörer för fortsatta förhandlingar. Beakta aspekter såsom produktkvalitet, hållbarhet, lokala källor, säsongsvariationer och täckning av området. Bedöma sannolikheten av att åstadkomma förmånliga avtal med leverantörerna.

 • Installera signalförstärkare

  Installera och konfigurera anordningar som förstärker signalen från en kommunikationskanal för att möjliggöra korrekt mottagning och återgivning av signalen på andra platser.

 • Analysera krav på nätverksbandbredd

  Utreda kraven på överföringskapacitet i ett IKT-nät eller annat telekommunikationssystem.

 • Implementera diagnostikverktyg för nätverk

  Använda programvaruverktyg eller -komponenter som övervakar IKT-nätverkets parametrar, såsom prestanda och genomflöde, och som tillhandahåller data och statistik, diagnostiserar fel och brister eller flaskhalsar samt bidrar till beslutsfattandet.

 • Underhålla inställningar för internetprotokoll

  Tillämpa internetprotokollkonfiguration (ipconfig) för att samla in data om konfigurationsvärden för TCP/IP (Transmission Control Protocol/Internet Protocol) i syfte att identifiera enheter och deras IP-adresser.

 • Hitta lösningar på problem

  Lösa problem som uppstår vid planering, prioritering, organisering, ledning/främjande och prestandabedömning. Använda systematiska processer för insamling, analys och sammanställning av information för att utvärdera nuvarande praxis och skapa nya överenskommelser om praxis.

Source: Sisyphus ODB