Yrke nöjesjournalist

Nöjesjournalister förbereder och skriver artiklar om kulturella och sociala evenemang för tidningar, tidskrifter, tv och andra medier. De genomför intervjuer med konstnärer, artister och kända personer samt deltar i evenemang.

Personlighetstyp

Kostnadsfria Karriärprovet

Vilka yrken gillar du? Välj en karriär som stämmer med dina preferenser. Gör karriärprovet.

Till testet

Kunskap

 • Pressetiska regler

  Riktlinjer för hur man hanterar och rapporterar om integritet, barn och dödsfall i enlighet med standarden om opartiskhet och andra normer.

 • Grammatik

  De strukturella regler som styr sammansättningen av klausuler, fraser och ord på ett visst språk.

 • Retorik

  Samtalskonst som syftar till att förbättra förmågan hos författare och talare att informera, övertyga eller motivera sin publik.

 • Intervjutekniker

  Tekniker för att erhålla information från människor genom att ställa rätt frågor på rätt sätt och få dem att känna sig bekväma.

 • Copyrightlagstiftning

  Lagstiftning som beskriver skyddet av upphovsmäns rättigheter i förhållande till deras verk och hur andra kan använda dem.

 • Skrivteknik

  De olika tekniker som kan användas för att skriva en berättelse, till exempel beskrivande teknik, övertygelseteknik, första person-teknik osv.

 • Stavning

  Reglerna för hur orden ska stavas.

Färdigheter

 • Följa etiska uppförandekoder för journalister

  Följa etiska uppförandekoder för journalister, till exempel yttrandefrihet, rätt till genmäle, objektivitetskravet och andra regler.

 • Delta i redaktionsmöten

  Delta i möten med redaktörers- och journalistkollegor för att diskutera möjliga ämnen och fördela uppgifterna och arbetsbördan.

 • Följa nyheterna

  Följa aktuella händelser inom politik, ekonomi, samhälle, kultur och idrott samt internationellt.

 • Hålla sig uppdaterad med sociala medier

  Hålla jämna steg med trender och människor på sociala medier som Facebook, Twitter och Instagram.

 • Studera ämnen

  Bedriva effektiv forskning om relevanta ämnen för att kunna ta fram sammanfattande information som är lämplig för olika målgrupper. Forskningen kan omfatta granskning av böcker, tidskrifter, internet och/eller muntliga samtal med kunniga personer.

 • Utveckla professionella nätverk

  Nå ut till och hålla kontakt med människor i ett yrkesmässigt sammanhang. Hitta en gemensam grund och använda dina kontaktuppgifter till ömsesidig nytta. Hålla reda på individerna i ditt personliga yrkesnätverk och hålla dig uppdaterad om deras verksamhet.

 • Använda grammatik- och stavningsregler

  Använda grammatik- och stavningsregler och säkerställa följdriktighet i alla texter.

 • Använda specifika skrivmetoder

  Använda skrivtekniker beroende på typ av medier, genre och berättelse.

 • Knyta kontakter för att upprätthålla ett nyhetsflöde

  Knyta kontakter för att upprätthålla ett flöde av nyheter, till exempel polisen och räddningstjänsten, lokalfullmäktige, intressegrupper, hälso- och sjukvårdsfonder, pressekreterare från olika organisationer, allmänheten osv.

 • Använda informationskällor

  Ta del av relevanta informationskällor för att hitta inspiration, bilda dig själv i vissa ämnen och skaffa bakgrundsinformation.

 • Skriva mot en deadline

  Planera och respektera snäva tidsfrister, särskilt inom teater-, video- och radioprojekt.

 • Intervjua människor

  Intervjua människor i en rad olika situationer.

 • Bedöma texter efter återkoppling

  Redigera och anpassa verk efter kommentarer från kolleger och förlag.

Source: Sisyphus ODB