Yrke naturguide

Naturguider ansvarar för att främja bevarande och utveckling av miljön. De besöker skolor och företag för att föra samtal, tillhandahåller utbildningsresurser och webbplatser, leder guidade naturpromenader, tillhandahåller relevanta kurser och hjälper till med volontär- och naturvårdsprojekt. Många trädgårdar anställer naturguider för att erbjuda vägledning under skolbesök.

Vill du veta vilken typ av karriär och yrken som passar dig bäst? Ta vårt kostnadsfriakod karriärstest Holland och ta reda på det.

Personlighetstyp

Kostnadsfria Karriärprovet

Vilka yrken gillar du? Välj en karriär som stämmer med dina preferenser. Gör karriärprovet.

Till testet

Kunskap

 • Biologi

  Vävnader, celler och funktioner hos växt- och djurorganismer, deras ömsesidiga beroende och den växelverkan som äger rum mellan dem och med miljön.

 • Ekologi

  Undersökning av hur organismer samverkar och hur de förhåller sig till den omgivande miljön.

Färdigheter

 • Arrangera friluftsaktiviteter

  Självständigt arrangera friluftsgrupper; anpassa sina metoder för att hålla gruppen upplivad och motiverad.

 • Utveckla pedagogiska aktiviteter

  Utveckla tal, aktiviteter och workshoppar för att främja tillgången till och förståelsen för de konstnärliga processerna. Det kan handla om ett särskilt kulturellt och konstnärligt evenemang, t.ex. ett uppträdande eller en utställning, eller vara relaterat till en särskild disciplin (teater, dans, musik, fotografi osv.). Ha kontakt med berättare, hantverkare och konstnärer.

 • Ge råd om bevarande av natur

  Tillhandahålla information och föreslå åtgärder som rör bevarandet av naturen.

 • Ansvara för frivilligarbetare

  Ansvara för frivilligarbetares uppgifter, rekrytering, program och budgetar.

 • Göra riskhantering vid friluftsaktiviteter

  Utforma och demonstrera tillämpningen av ansvarsfulla och säkra metoder för friluftssektorn.

 • Utbilda allmänheten om brandsäkerhet

  Utveckla och genomföra utbildnings- och marknadsföringsplaner för att upplysa allmänheten om brandförebyggande kunskap och metoder, brandsäkerhet, till exempel förmågan att identifiera faror och användning av brandskyddsutrustning, och öka medvetenheten om brandförebyggande frågor.

 • Utbilda allmänheten om vilda djur och växter

  Prata med grupper av vuxna och barn för att lära dem att njuta av skog och mark utan att skada den eller sig själva. Hålla föreläsningar på skolor eller tala med specifika ungdomsgrupper på begäran. Utarbeta och genomföra undervisningsprogram inom naturskydd.

 • Identifiera kännetecken hos växter

  Identifiera och klassificera kännetecken hos växter. Kunna känna igen olika typer av lökar till namn samt efter storlekssortering, fältmärkning och lagermärkning.

 • övervaka friluftsaktiviteter

  Övervaka, demonstrera och förklara hur utrustning ska användas i enlighet med tillverkarens riktlinjer.

 • Utbilda människor om natur

  Tala med olika målgrupper om t.ex. information, koncept, teorier och/eller aktiviteter som rör naturen och dess bevarande. Ta fram skriftlig information. Denna information kan presenteras i en rad olika format, t.ex. informationstavlor, informationsblad, affischer, text på webbplatser osv.

 • Hantera friluftsaktiviteter

  Känna igen meteorologi och sätta den i förhållande till topologi; följa principen ”lämna inga spår”.

Source: Sisyphus ODB