Yrke naturresursrådgivare

Naturresursrådgivare ger råd om skydd och förvaltning av naturresurser, nämligen fauna, flora, mark och vatten till företag och regeringar som utnyttjar dessa resurser. De strävar efter att vägleda företagen med en lämplig policy för exploatering av naturresurser inom industrin, öka medvetenheten om hälsofrågor och säkerställa bevarandet av ekosystem för hållbara interventioner i naturliga livsmiljöer.

Vill du veta vilken typ av karriär och yrken som passar dig bäst? Ta vårt kostnadsfriakod karriärstest Holland och ta reda på det.

Personlighetstyp

Kostnadsfria Karriärprovet

Vilka yrken gillar du? Välj en karriär som stämmer med dina preferenser. Gör karriärprovet.

Till testet

Kunskap

 • Vård av naturområden

  Metoder för att bevara tillgångar (både naturliga och konstruerade) i naturområden, inklusive programutveckling och genomförande.

 • Miljöpolitik

  Lokala, nationella och internationella strategier för att främja miljöhållbarhet och utarbetande av projekt som minskar negativ miljöpåverkan och förbättrar miljöns tillstånd.

Färdigheter

 • Bevara naturresurser

  Skydda vatten och naturresurser och samordna åtgärder. Samarbeta med miljöorgan och personal som arbetar med resurshantering.

 • Bedöma miljöpåverkan

  Övervaka miljöpåverkan och göra bedömningar i syfte att identifiera och minska organisationens miljörisker och samtidigt ta hänsyn till kostnaderna.

 • övervaka naturskydd

  Utvärdera och övervaka aspekter inom naturskydd i olika habitat och områden.

 • Göra ekologisk research

  Göra ekologisk och biologisk research ute på fältet och under kontrollerade förhållanden med hjälp av vetenskapliga metoder och vetenskaplig utrustning.

 • Ta fram miljöpolicy

  Ta fram en organisatorisk policy för hållbar utveckling och efterlevnad av miljölagstiftningen i linje med de politiska mekanismer som används inom miljöskyddsområdet.

 • Säkerställa efterlevnad av miljölagstiftning

  Övervaka verksamheter och utföra arbetsuppgifter som säkerställer överensstämmelse med standarder om miljöskydd och hållbarhet samt ändra aktiviteter vid ändringar i miljölagstiftningen. Se till att processerna överensstämmer med miljöreglerna och bästa praxis.

 • Analysera ekologiska data

  Analysera och tolka ekologiska och biologiska data med hjälp av specialiserade programvaror.

 • Göra miljöbedömningar av verksamhetsplatser

  Hantera och övervaka miljöbedömningar vid prospektering av mark för gruvdrift eller industriverksamhet. Definiera och avgränsa områden för geokemisk analys och vetenskaplig forskning.

 • Ge råd om miljösanering

  Ge råd om utveckling och genomförande av åtgärder som syftar till att avlägsna föroreningskällor och föroreningar från miljön.

 • Ge råd om bevarande av natur

  Tillhandahålla information och föreslå åtgärder som rör bevarandet av naturen.

Source: Sisyphus ODB